Sveučilišni Projekt

Projekt "ICT sustavi za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama" (2012. - 2013.). Više informacija na usluge.ict-aac.hr/sveucilisni/.