Projekt ICT-AAC

Projekt "Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama (ICT-AAC)" trajao je od ožujka 2013. do ožujka 2015. Više informacija o završenom projektu sa svim postojećim informacijama možete pronaći na web stranicama projekta.