Usluge

U ovom djelu možete pregledati tehničke savjete i prolistati katalog znanja o potpomognutoj komunikaciji. Tehnički savjeti i često postavljana pitanja će se redovito ažurirati pojavom novih aplikacija i prijavljenih poteškoća.