Projekt RAIN

(2016. - ...) Multidisciplinarna suradnja četiriju Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

  • Fakulteta elektrotehnike i računarstva;
  • Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta;
  • Grafičkog fakulteta; i
  • Filozofskog fakulteta

na projektu "Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama (ICT-AAC)" i na projektu "Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga (MULTI-SKLAD)" nastavlja se kroz suradnju ureda UNICEF-a za Hrvatsku i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet te Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu provode program "Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije (PK) kao metode rane intervencije za djecu od 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama".

Više informacija na web stranicama projekta.