U Osijeku prezentirane inovativne informacijsko-komunikacijske usluge za rehabilitaciju i obrazovanje djece i odraslih

Objavljeno: Srijeda, 11. lipnja 2014.

U Osijeku prezentirane inovativne informacijsko-komunikacijske usluge za rehabilitaciju i obrazovanje djece i odraslih

Svrha diseminacijskih skupova organiziranih u sklopu projekta „Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“ (skr. ICT-AAC, engl. ICT Competence Network for Innovative Services for Persons with Complex Communication Needs) je širem skupu zainteresiranih dionika prikazati rezultate provedbe projekta. Projekt je u 2013. godini prve svoje rezultate predstavio na dva diseminacijska skupa koji su bili održani u Zagrebu (lipanj 2013. godine) i u Zadru (rujan 2013. godine).

Treći diseminacijski događaj je održan 15. i 16. svibnja 2014. godine u Rektoratu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, a domaćin je bila suradna ustanova Poliklinika SUVAG – Osijek. Na diseminacijskom događaju su zainteresiranoj javnosti predstavljane do sada razvijene usluge i njihova primjena u kontekstu rehabilitacije djece i odraslih, ali i u kontekstu obrazovanja djece bez teškoća.

Opširnije...

Uspješno ostvareni prvi rezultati multidisciplinarnog projekta usmjerenog na inovativne informacijsko-komunikacijske usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama

Objavljeno: Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.

Dana 12. prosinca 2013. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je prvi sastanak Upravljačkog odbora projekta „Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“ (skr. ICT-AAC, engl. ICT Competence Network for Innovative Services for Persons with Complex Communication Needs). Projekt je financiran kroz „Fond za ulaganje u znanost i inovacije“ u sklopu „IPA komponente IIIc“, mehanizma financiranja kojim Europska unija (EU) pomaže državama kandidatkinjama u usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te u pripremi za korištenje Strukturnih i Kohezijskih fondova nakon ulaska u EU.

Saznajte više

Inovativne informacijsko-komunikacijske usluge za djecu najranije dobi u Zadru

Objavljeno: Četvrtak, 3. listopada 2013.

Među osobama sa složenim komunikacijskim potrebama koje ne mogu komunicirati na uobičajeni način su nerijetko i djeca najranije dobi koja zbog različitih uzroka ne mogu utjecati na svoju okolinu putem govora. Upravo iz tog razloga su u okviru Trećeg hrvatskog simpozija o ranoj intervenciji u djetinjstvu (Zadar, 26-28. rujna 2013) održana i dva događaja kojima se javnost imala prilike upoznati s projektom „Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“ (skr. ICT-AAC, engl. ICT Competence Network for Innovative Services for Persons with Complex Communication Needs). Cilj ovog međunarodnog simpozija je bio usmjeren na značaj timskog pristupa i suradnju među različitim stručnjacima, ali isto tako i na prikaznovih usluga među kojima su i visokotehnološka rješenja koja mogu unaprijediti komunikaciju između najmlađih korisnika i njihovog okružja.

Saznajte više...

Ulazak u Europsku uniju s inovativnim informacijsko-komunikacijskim uslugama namijenjenim povećanju društvene uključenosti

Objavljeno: Nedjelja, 7. srpnja 2013.

Republika Hrvatska je od 1. srpnja 2013. godine 28. članica Europske unije (EU). Samo tri dana ranije, 28. lipnja, održano je prvo javno predstavljanje projekta pod nazivom „Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“ (skr. ICT-AAC, engl. ICT Competence Network for Innovative Services for Persons with Complex Communication Needs). Projekt je financiran kroz „Fond za ulaganje u znanost i inovacije“ u sklopu „IPA komponente IIIc“, mehanizma financiranja kojim EU pomaže državama kandidatkinjama u usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te u pripremi za korištenje Strukturnih i Kohezijskih fondova nakon ulaska u EU. Projekt ICT-AAC je usmjeren na istraživanje i razvoj inovativnih informacijsko-komunikacijskih usluga za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama u Republici Hrvatskoj te transfer znanja u području potpomognute komunikacije između uključenih akademskih institucija i malih te srednjih poduzeća zasnovanih na znanju. 

Saznajte više...