Održana edukacija u COO Tomislav Špoljar u Varaždinu

Objavljeno: Srijeda, 5. ožujka 2014.

Podizanjem svijesti o novim aplikacijama razvijenim u okviru projekta ICT-AAC raste interes za primjenom aplikacija ali i potreba za edukacijom korisnika i stručnjaka. Stoga je jedna od nekoliko planiranih edukacija održana u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar u Varaždinu u petak, 28. veljače 2014. Članovi projektnog tima pružili su uvid u teorijski pristup složenih komunikacijskih potreba kao i u klinički rad Laboratorija za potpomognutu komunikaciju (Potpomognuta komunikacija iz aspekta intervencije, Andrea Feješ, mag.logopedije). Također, stručnjacima su predstavljeni tehnološki preduvjeti i mogućnosti ICT-AAC aplikacija (dr.sc.Marin Vuković, Jurica Babić, mag.ing., Ivan Šemanjski, mag.ing.).

Sudionici su imali priliku aktivno sudjelovati u prilagodbi i primjeni svih mogućnosti koje nude aplikacije razvijene u kontekstu projekta, a podjednak interes su iskazali za sve aplikacije. Edukacija se pokazala iznimno značajnom jer je sve veći broj stručnjaka na ovom području djelovanja prepoznao važnost aktivnosti na projektu i usluga koje projekt razvija a veći je i broj stručnjaka koji traži sugestije i savjetovanje za rad s korisnicima sa složenim komunikacijskim potrebama.

U nastavku možete vidjeti fotografije s edukacije.