Edukacija u V. osnovnoj školi u Bjelovaru

Objavljeno: Srijeda, 19. ožujka 2014.

Tim stručnjaka V. osnovne škole u Bjelovaru iskazao je interes prema uslugama proizašlim iz ICT-AAC projekta, a namijenjenim osobama sa složenim komunikacijskim potrebama. Kako projekt i njegovi rezultati imaju dobru vidljivost, tako su potrebe za interdisciplinarnim edukacijama izraženije. U tom smislu je u V. osnovnoj školi u Bjelovaru 14. ožujka 2014. održana edukacija za sve stručnjake edukacijsko – rehabilitacijskog profila. Stručnjacima su predstavljeni tehnološki preduvjeti i mogućnosti ICT-AAC aplikacija (dr.sc.Marin Vuković, Ivan Slivar, mag.ing., Ivan Šemanjski, mag.ing.) kao i uvid u teorijski pristup složenih komunikacijskih potreba te klinički rad Laboratorija za potpomognutu komunikaciju (Potpomognuta komunikacija iz aspekta intervencije, Andrea Feješ, mag.logopedije). Budući da projekt ima za cilj stvaranje kompetencijske mreže za primjenu potpomognute komunikacije zasnovane na informacijsko - komunikacijskim tehnologijama, suradnja sa svima koji pružaju podršku osobama sa složenim komunikacijskim potrebama izuzetno je važna. Svi sudionici imali su priliku isprobati aplikacije razvijene u okviru projekta ICT-AAC te aktivno sudjelovati u primjeni mogućnosti koje nude.