Održana radionica u okviru 10. Kongresa edukacijskih rehabilitatora

Objavljeno: Ponedjeljak, 26. svibnja 2014.

U veljači ove godine organizirana je edukacija o primjeni rezultata – aplikacija proizašlih iz ICT-AAC projekta. Edukacija je održana u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar u Varaždinu. Brojni suradnici iz iste ustanove su iskazali velik interes prema uslugama razvijenim u okviru projekta, a namijenjenim osobama sa složenim komunikacijskim potrebama te su pozvali članove projektnog tima na sudjelovanje na 10.Kongresu edukacijskih rehabilitatora. Svojim aktivnim sudjelovanjem, članovi tima predstavili su projekt s naglaskom na multidisciplinarnu suradnju u području potpomognute komunikacije (Andrea Feješ, mag.logopedije, Multidisciplinarna suradnja – korak dalje za potpomognutu komunikaciju). Sudionicima kongresa pružen je uvid i u teorijski pristup složenih komunikacijskih potreba kao i u klinički rad Laboratorija za potpomognutu komunikaciju. Nadalje, stručnjacima su predstavljeni Tehnološki preduvjeti i mogućnosti ICT-AAC aplikacija (dr.sc.Marin Vuković, Ivan Slivar, mag.ing.). Svi prisutni imali su priliku aktivno sudjelovati u prilagodbi i primjeni mogućnosti koje nude aplikacije razvijene u kontekstu projekta, iskazujući podjednak interes za sve aplikacije.

Kako projekt ima za cilj stvaranje kompetencijske mreže za primjenu potpomognute komunikacije zasnovane na informacijsko - komunikacijskim tehnologijama, tako je iznimno važna suradnja sa svima koji pružaju podršku osobama sa složenim komunikacijskom potrebama. Projekt je do sada predstavljen na nekoliko skupova, a edukacije su održane u nekoliko ustanova, međutim, iznimna nam je čast što smo aktivnim sudjelovanjem upriličili 10. Kongres edukacijskih rehabilitatora.