Studijski posjet Phoenix Children's Resource Centru u Londonu

Objavljeno: Ponedjeljak, 30. lipnja 2014.

Studijski posjet Phoenix Children's Resource Centru u Londonu

U razdoblju od 02. do 05. lipnja 2014. godine u sklopu ICT-AAC projekta, četiri članice ERF-tima boravile su u Phoenix Centru u svrhu dijeljenja iskustva oko uporabe potpomognute komunikacije. Phoenix Centar djeluje u najvećoj općini u Londonu (od ukupno 32) - u Bromley-u, koja obuhvaća populaciju od 310.600 stanovnika, a ima 102 škole i 200 predškolskih ustanova. Phoenix Centar je namijenjen djeci koja imaju teškoće u razvoju, ali i djeci koja su u riziku za nastanak teškoća, Usluge koje nudi uključuju razvojnu, edukacijsku, terapijsku i medicinsku podršku.

Ukupan broj usluga je 20 (patronaža za djecu s neurorizikom, logopedska terapija, predškolski odjel, pedijatrijsko praćenje, podrška pri uključivanju u redovne sustave odgoja, radionice za roditelje…), a dob korisnika kreće se od 0 - 19 godina. Naš studijski posjet trajao je 2 puna radna dana, a uključivao je boravak u predškolskom odjelu. Djeca u ovom programu ostaju do navršene 5. godine života, a u prosjeku ostaju dvije godine. Program polaze dva dana u tjednu u trajanju od 9.00 do 15.00 sati, a ostale dane u tjednu su polaze redovne programe u kojima imaju stručnu podršku koju također pruža i organizira Centar. Jedan dan u predškolskom razredu, koji uključuje 8 djece različite dobi i s različitim teškoćama i 4 odraslih (1 edukacijski rehabilitator i 3 njegovatelja), sastoji se od aktivnosti individualnog podučavanja, zajedničkog pričanja priče, odlazak u senzornu sobu, muziko-terapije, odlazak u dvoranu ili na dvorište, užine te drugih razvojno poticajnih igara. Podržavajući komunikaciju kao jednu od osnovnih ciljeva kod svakog djeteta, stručno osoblje koristi svaku priliku, provociranu ili spontanu za komunikaciju koristeći razne oblike PK (slike, fotografije, geste, simbole, tablet). Uistinu je bilo inspirativno vidjeti kako npr. za vrijeme užine ili pričanja priče, svako dijete ovisno o razvojnoj dobi, uz pomoć osoblja koristi svoj oblik PK za komunikaciju, ne propuštajući gotovo niti jednu priliku za napraviti izbor, složiti rečenicu, komentirati, pozdraviti prijatelja i slično. Unatoč razvojno otežanim uvjetima za komunikaciju, u ovako poticajnom okruženju, svako dijete ostvaruje svoje komunikacijske potrebe. Uz primjere dobre prakse kako poticati djecu u teškoćama u razvoju, možda najvrjednije iskustvo tijekom ovog studijskog boravka bilo je vidjeti dosljedno korištenje potpomognute komunikacije u jednom običnom vrtićkom danu. 

Članice projekta ICT-AAC ispred Phoenix Children's Resource Centra u Bromleyju, UK

Članice projekta ICT-AAC ispred Phoenix Children's Resource Centra u Bromleyju, UK.

 

Vizualna podrška se koristi sustavno, u svim situacijama tijekom dana, te istu primijenjuju sve osobe koje su u kontaktu s djecom

Vizualna podrška se koristi sustavno, u svim situacijama tijekom dana, te istu primijenjuju sve osobe koje su u kontaktu s djecom.

 

U radu s djecom s razvojnim teškoćama kombiniraju se niskotehnološka i visokotehnološka sredstva komunikacije

 

U radu s djecom s razvojnim teškoćama kombiniraju se niskotehnološka i visokotehnološka sredstva komunikacije.