Sudjelovanje na 22. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa

Objavljeno: Utorak, 11. studenog 2014.

Sudjelovanje na 22. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa

U razdoblju od 5. do 8. studenoga 2014. godine održana je 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom Kako obrazovanju dodati boju?. Na konferenciji su sudjelovali članovi projekta ICT-AAC. U sklopu simpozija "A kako nam informacijska i komunikacijska tehnologija dodaju boju? Korištenje aplikacija razvijenih u okviru projekta ICT-AAC u radu s djecom" predstavnici projektnih timova iz svih sastavnica predstavili su zadnje rezultate projekta ICT-AAC, pri čemu je održano sljedećih šest izlaganja:

 

  - Nina Pavlin-Bernardić: A kako nam informacijska i komunikacijska tehnologija dodaju boju? Korištenje aplikacija razvijenih u okviru projekta ICT-AAC u radu s djecom

  - Gordana Kuterovac Jagodić, Nina Pavlin-Bernardić, Vesna Vlahović-Štetić: Uloga računalne tehnologije u obrazovanju predškolske i školske djece

  - Andrea Feješ, Jasmina Ivšac Pavliša: Potpomognuta komunikacija iz aspekta rane intervencije

  - Barbara Zagajšek, Jasmina Stošić, Jasmina Frey Škrinjar: Evaluacija primjene ICT edukacijske aplikacije “Prepoznaj pojmove” u radu s djecom s poremećajem iz autističnog spektra

  - Jurica Dolić, Jesenka Pribernik, Lidija Mandić: Principi vizualne kategorizacije grafičkih znakova u sustavima za potpomognutu komunikaciju

  - Jurica Babić, Ivan Slivar, Ivan Šemanjski, Marin Vuković, Željka Car, Vedran Podobnik: Inovativne informacijske i komunikacijske usluge za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama.

Više o izlaganjima možete pronaći ovdje.