Drugi diseminacijski događaj i javna prezentacija projekta

Objavljeno: Srijeda, 11. rujna 2013.

Drugi diseminacijski događaj i javna prezentacija projekta kolocirani su sa Trećim hrvatskim simpozijem za ranu intervenciju u djetinjstvu, a održat će se 27. i 28. rujna 2013. na Sveučilištu u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV 2.

Svrha diseminacijskog događaja je predstavljanje rezultata projekta sadašnjim i budućim partnerima, kao i široj javnosti. Događaj će se sastojati od posebne sesije 27. rujna i poster-sesije 28. rujna. Za više informacija pogledajte naš službeni poziv.

Javna prezentacija projekta će se održati 27. rujna u 16:15, te će se fokusirati na predstavljanje rezultata projekta široj publici. Pozivnicu s više informacija možete naći ovdje.