Treći diseminacijski skup projekta ICT-AAC

Objavljeno: Ponedjeljak, 28. travnja 2014.

Treći diseminacijski skup projekta ICT-AAC održat će se 15. i 16. svibnja 2014. godine u Rektoratu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek.

Svrha skupa je širem skupu zainteresiranih dionika prikazati rezultate provedbe projekta. Projekt je do sada rezultate svoga rada predstavio na dva diseminacijska skupa u Zagrebu i Zadru, a ovaj treći događaj, koji se održava u Osijeku i čiji je domaćin suradna ustanova Poliklinika SUVAG – Osijek, predstavit će zainteresiranoj javnosti do sada razvijene usluge, kao i njihovu primjenu u kontekstu rehabilitacije djece i odraslih, ali i u kontekstu obrazovanja. 

Raspored događanja u sklopu trećeg diseminacijskog skupa kao i dodatne informacije možete preuzeti ovdje.