U suradnji HAKOM-a i FER-a održan treći skup "Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu"

Objavljeno: Četvrtak, 17. listopada 2019.


Kao nastavak suradnje Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) organiziran je treći skup Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu koji je održan 10. listopada 2019. u Osijeku. Suradnjom na projektu povezani su predstavnici telekom operatora i predstavnici osoba s invaliditetom u cilju poboljšanja kvalitete njihovih života.

Na skupu je predstavljen prototip pristupačnog sjedišta weba (http://usluge.ict-aac.hr/pristupacni-web-2/) u čijem razvoju i evaluaciji su sudjelovali krajnji korisnici (osobe s invaliditetom, mladi i osobe starije životne dobi) te je najavljena metodologija za razvoj pristupačnog web-sjedišta koja će vjerujemo biti iznimno korisna budući da prema Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, sva tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave, moraju do 23. rujna 2020. prilagoditi svoje mrežne stranice osobama s invaliditetom.

Govornici na skupu su bili predstavnici udruga: Danijel Balažić (Udruga paraplegičara i tetraplegičara UPIT - Osijek), Stojan Bjelajac (Športska udruga slijepih Svjetlost Osijek), Dina Ivas (Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije Ugniž Pula), Denis Marijon (Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom Savez Sumsi) te Gordana Glibo (Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja Centar UP2DATE). Osim njih, na skupu su govorili i predstavnici telekom operatora: A1 Hrvatska (Andreja Garcin), Iskon (Dražen Mioč), Optima Telekom (Iva Dragić), Tele2 Hrvatska (Irena Beđik) te Hrvatski Telekom (Neven Alujević Grgas), koji su iznijeli na koji način oni doprinose pristupačnosti.

(Više o održanom skupu)