U Osijeku prezentirane inovativne informacijsko-komunikacijske usluge za rehabilitaciju i obrazovanje djece i odraslih

Objavljeno: Srijeda, 11. lipnja 2014.

U Osijeku prezentirane inovativne informacijsko-komunikacijske usluge za rehabilitaciju i obrazovanje djece i odraslih

Svrha diseminacijskih skupova organiziranih u sklopu projekta „Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“ (skr. ICT-AAC, engl. ICT Competence Network for Innovative Services for Persons with Complex Communication Needs) je širem skupu zainteresiranih dionika prikazati rezultate provedbe projekta. Projekt je u 2013. godini prve svoje rezultate predstavio na dva diseminacijska skupa koji su bili održani u Zagrebu (lipanj 2013. godine) i u Zadru (rujan 2013. godine).

Treći diseminacijski događaj je održan 15. i 16. svibnja 2014. godine u Rektoratu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, a domaćin je bila suradna ustanova Poliklinika SUVAG – Osijek. Na diseminacijskom događaju su zainteresiranoj javnosti predstavljane do sada razvijene usluge i njihova primjena u kontekstu rehabilitacije djece i odraslih, ali i u kontekstu obrazovanja djece bez teškoća.

 

Diseminacijski skup je otvorio Dragan Vulin, zamjenik župana Osječko-baranjske županije. Zatim je koordinator projekta, Vedran Podobnik s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu prisutnima predstavio glavne ciljeve projekta. Četiri fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER), Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (ERF), Grafički fakultet (GF) i Filozofski fakultet (FF)) provode projekt ICT-AAC surađujući s osam organizacija, od čega su tri hrvatske male i srednje kompanije zasnovane na znanju (iStudio, Diversitas IT sustavi i HSM Informatika), a pet profesionalne i civilne udruge i institucije koje se bave osobama sa složenim komunikacijskim potrebama (Poliklinika SUVAG – Osijek, Centar inkluzivne potpore IDEM, Hrvatska zajednica za Down sindrom, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu i Udruga roditelja OKO). Projekt ICT-AAC je usmjeren na istraživanje i razvoj inovativnih informacijsko-komunikacijskih usluga za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama u Republici Hrvatskoj te prijenos znanja u području potpomognute komunikacije između uključenih akademskih institucija i malih te srednjih poduzeća zasnovanih na znanju. Projektom ICT-AAC se obuhvaćaju djeca, mladi i odrasle osobe uključene u programe njege, odgoja, obrazovanja i rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, ponajprije s ciljem izgradnje kompetencijske mreže dionika iz akademske, industrijske te vladine i nevladine domene

Potom je ravnateljica Poliklinike SUVAG – Osijek te ujedno članica Upravljačkog odbora projekta ICT AAC, Tatjana Mandić predstavila domaćina diseminacijskog skupa. Slijedila su tri izlaganja suradnika iz Poliklinike SUVAG – Osijek – Ana Kolarić i Gordana Šijan su govorile o načinu i metodologiji rada u Poliklinici, Darija Medić je opisala ulogu otorinolaringološke ambulante u specijalističko-konzilijarnoj zaštiti osoba s teškoćama govorne komunikacije, a Ivana Sekol i Tvrtka Gestner su prezentirale upotrebu ICT-AAC aplikacija u kabinetu za ranu komunikaciju u okviru poliklinike SUVAG.

Diseminacijski skup je nastavljen predstavljanjem institucija lociranih u Osječko-baranjskoj županiji koje provode aktivnosti u području potpomognute komunikacije. Tako je Svjetlana Takač predstavila „Centar za predškolski odgoj Osijek“, Aleksandra Krampač Grljušić „Osnovnu školu Ljudevit Gaj“, a Edit Lemal „Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark“. Slijedila su izlaganja predstavnika udruga povezanih s osobama sa složenim komunikacijskim potrebama. Majda Vuković je govorila o aktivnostima „Udruge obitelji djece s autizmom Dar – Naš put života u zajednici“, Darko Švelec je prezentirao djelatnosti koje provode u sklopu „Udruge Živo srebro ADHD“, a Božidar Jukić pričao o izazovima s kojima se susreću u „Udruzi za Down sindrom“.

Prvi dan diseminacijskog skupa je zaključen serijom izlaganja stručnjaka iz inozemstva te suradnika na projektu ICT-AAC. Gostujuće stručnjakinje iz Slovenije održale su dva predavanja – Staša Grča Planinišek i Marina Kosmatin iz „Centra CIRIUS“ podijelile su svoja iskustva o potpomognutoj komunikaciji u sustavu odgoja i obrazovanja, a zatim Mihaela Nena Vovk i Barbara Korošec iz „Sveučilišnog rehabilitacijskog instituta Soča“ dobre prakse u području uporabe potpomognute komunikacije i asistivne tehnologije u rehabilitaciji osoba s ozbiljnim teškoćama u jezično-govornoj komunikaciji. Nadalje, suradnice na projektu Tatjana Prizl Jakovac, Ana Leko Krhen i Ivana Gojević (ERF) prezentirale su uporabu potpomognute komunikacije kod osoba s afazijom, Jurica Dolić, Jesenka Pibernik, Lidija Mandić i Bojan Kanižaj (GF) govorili o dizajnu prilagodljivih grafičkih sučelja aplikacija zasnovanih na potpomognutoj komunikaciji, Nina Pavlin-Bernardić, Vesna Vlahović Štetić i Gordana Kuterovac Jagodić (FF) su opisale primjenu aplikacija razvijenih u okviru projekta ICT-AAC u podržavanju i poticanju razvoja matematičkih i čitalačkih vještina, dok su Željka Car, Jurica Babić, Ivan Slivar, Ivan Šemanjski i Marin Vuković (FER) predstavili nove aplikacije razvijene u sklopu projekta ICT-AAC.

Tijekom drugog dana diseminacijskog skupa su najprije organizirane poster sjednica i demonstracija aplikacija izrađenih u okviru projekta ICT-AAC, a zatim dvije radionice. Prvu radionicu, na temu potpomognute komunikacije iz aspekta intervencije te tehnoloških preduvjeta i mogućnosti ICT-AAC aplikacija držali su Andrea Feješ (ERF) i Marin Vuković (FER). Druga radionica, koja je bila održana od strane Jurice Dolića, Jesenke Pibernik, Lidije Mandić i Bojana Kanižaja (GF), bila je na temu izrade fotografija za ICT-AAC aplikacije. Diseminacijski skup je zatvoren zajedničkim druženjem svih prisutnih.

Diseminacijskom skupu je nazočilo 100 zainteresiranih sudionika (predstavnici institucija i udruga, roditelji, stručnjaci). Materijali izneseni u sklopu diseminacijskog događaja sažeti su u objavljenom priručniku. Povodom održavanja skupa u vijestima Slavonske televizije objavljen je i prilog

Do kraja projekta ICT-AAC kompetencijska mreža će se proširiti novim članovima iz redova hrvatske akademske zajednice, industrije te vladinih i nevladinih organizacija. Pozivaju se svi zainteresirani da kontaktiraju suradnike projekta u svrhu dobivanja dodatnih informacija o samome projektu te eventualnog uključivanja u kompetencijsku mrežu.

Objavu za medije u PDF obliku možete preuzeti ovdje.

 

 

Diseminacijski skup otvara Dragan Vulin, zamjenik župana Osječko-baranjske županije

 

Ravnateljica Poliklinike SUVAG – Osijek te ujedno članica Upravljačkog odbora projekta ICT-AAC, Tatjana Mandić, predstavlja domaćina diseminacijskog skupa

 

Diseminacijskom skupu je nazočilo stotinjak zainteresiranih sudionika, uključujući predstavnike institucija i udruga, roditelje te stručnjake

 

Za vrijeme diseminacijskog skupa sudionici isprobavaju korištenje aplikacija razvijenih u okviru projekta ICT-AAC

 

Tijekom drugog dana diseminacijskog skupa organizirana je i demonstracija aplikacija izrađenih u okviru projekta ICT-AAC, koja je bila jako dobro posjećena