Održan završni diseminacijski događaj projekta ICT-AAC

Objavljeno: Srijeda, 25. veljače 2015.

Svrha diseminacijskih skupova organiziranih u sklopu projekta "Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama" (skr. ICT-AAC, engl. ICT Competence Network for Innovative Services for Persons with Complex Communication Needs) je širem skupu zainteresiranih dionika prikazati rezultate provedbe projekta.

Četiri fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER), Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (ERF), Grafički fakultet (GF) i Filozofski fakultet (FF)), u razdoblju ožujak 2013. - ožujak 2015., provode projekt ICT-AAC surađujući s osam organizacija, od čega su tri hrvatske male i srednje kompanije zasnovane na znanju (Degordian, Diversitas IT sustavi i HSM Informatika), a pet profesionalne udruge i institucije koje se bave osobama sa složenim komunikacijskim potrebama (Poliklinika SUVAG Osijek, Centar inkluzivne potpore IDEM, Hrvatska zajednica za Down sindrom, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu i Udruga roditelja OKO). Projekt ICT-AAC je usmjeren na istraživanje i razvoj inovativnih informacijsko-komunikacijskih usluga za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama u Republici Hrvatskoj te prijenos znanja u području potpomognute komunikacije između uključenih akademskih institucija i malih te srednjih poduzeća zasnovanih na znanju. Projektom ICT-AAC se obuhvaćaju djeca, mladi i odrasle osobe uključene u programe njege, odgoja, obrazovanja i rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, ponajprije s ciljem izgradnje kompetencijske mreže dionika iz akademske, industrijske te vladine i nevladine domene.

Projekt je u 2013. godini prve svoje rezultate predstavio na dva diseminacijska skupa koji su bili održani u Zagrebu (lipanj 2013. godine) i u Zadru (rujan 2013. godine), dok je treći Diseminacijski skup održan u Osijeku (svibanj 2014. godine). Četvrti, ujedno i završni, Diseminacijski skup se održao u Zagrebu 12. i 13. veljače 2015. godine u Rektoratu te na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završni Diseminacijski skup predstavio je domaćim i inozemnim stručnjacima te široj zainteresiranoj javnosti više od 20 razvijenih usluga i aplikacija, kao i njihovu primjenu u kontekstu rehabilitacije djece i odraslih, ali i u kontekstu obrazovanja.

Diseminacijski skup otvorio je prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu koji je pozdravio sve okupljene. Zatim je prof. dr. sc. Mislav Grgić, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) i član Upravljačkog odbora projekta ICT-AAC, opisao značenje Fonda za ulaganje u znanost i inovacije u okviru IPA komponente IIIc za razvoj inovativnih istraživanja u hrvatskom akademskom sektoru, nakon čega je doc. dr. sc. Vedran Podobnik, koordinator projekta, predstavio ciljeve i rezultate projekta ICT-AAC. Uslijedio je niz izlaganja u kojima su predstavnici različitih skupina suradnika i ciljnih skupina korisnika predstavili svoja iskustva vezana uz provedbu i rezultate projekta: mr. sc. Dinka Vuković iz Hrvatske zajednice za Down sindrom predstavila je iskustvo udruga, Tatjana Mandić iz Poliklinike SUVAG Osijek, a ujedno i članica Upravljačkog odbora projekta ICT-AAC, predstavila je iskustvo specijaliziranih bolnica i poliklinika, Miranda Kokotović je iznijela svoja pozitivna iskustva u korištenju potpomognute komunikacije u svrhu poboljšanja komunikacije s djetetom, dok je Aladar Urbanke iz HSM Informatike predstavio iskustva malih i srednjih poduzeća. Na kraju su članovi projektnog tima opisali planove za održivost projektnih aktivnosti nakon završetka projekta krajem ožujka 2015. godine. Središnji događaj završnog Diseminacijskog skupa, koji se održavao u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, završio je dodjelom zahvalnica pojedincima koji su svojim nesebičnim volontiranjem doprinijeli ostvarenju rezultata projekta ICT-AAC, kao i organizacijama suradnicima (koji su dio kompetencijske mreže ICT-AAC od samog početka projekta) te organizacijama podupirućim suradnicima (koji su se priključili kompetencijskoj mreži ICT-AAC tijekom projekta).

Diseminacijski skup je nastavljen na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predavanjima članova projektnog tima ICT‑AAC i domaćih te međunarodnih stručnjaka te demonstracijama rezultata projekta. Najprije su gošće iz Poljske - Aldona Mysakowska-Adamczyk i Anna Walkiewicz iz "School Complex no. 109" - održale predavanje o korištenju metoda alternativne i augmentativne komunikacije u njihovoj zemlji. Nakon toga su gosti iz Njemačke - Melanie Willke i Jens Boenisch sa "Sveučilišta u Koelnu"- održali predavanja o istraživanjima i aktivnostima koje provode unutar istraživačkog centra "AAC Research and Assessment Centre Cologne". Zadnje predavanje prvog dana skupa održao je gost iz Ujedinjenog Kraljevstva - Andrew Sparkes iz "National Star Collegea" - koji je dao pregled odabranih asistivnih tehnologija za pomoć osobama sa složenim komunikacijskim potrebama.

Drugi dan skupa je također održan na Grafičkom fakultetu te je započeo predavanjem gosta iz Slovenije - Petera Peera sa "Sveučilišta u Ljubljani" - koji je predstavio inovativni koncept korištenja uređaja Oculus Rift za simulaciju poremećaja vida. Nakon toga je tim Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) prezentirao vidove primjene potpomognute komunikacije u okviru projekta ICT-AAC, a tim Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) usluge i aplikacije razvijene u sklopu projekta ICT-AAC. Valentina Novak Žižić sa Sveučilišta u Zagrebu opisala je dobre prakse kojima Sveučilište u Zagrebu pruža studentima s invaliditetom pristup informacijama i uslugama, nakon čega su Petra Zorić i Tomislav Tenodi prezentirali aplikaciju Oculi koja olakšava korištenje pametnih pokretnih uređaja slijepim i slabovidnim osobama. Završni Diseminacijski skup projekta ICT-AAC je zatvoren prezentacijom dr. sc. Jurice Dolića s Grafičkog fakulteta, koji je interaktivnom prezentacijom demonstrirao mogućnosti kolaboracije u nastavi na daljinu, s naglaskom na inovativne metode uključivanja u nastavu osoba s invaliditetom. Tijekom čitavog vremena trajanja Diseminacijskog skupa sudionici su bili u mogućnosti razmjenjivati iskustva s članovima projekta.

Diseminacijskom skupu je nazočilo 175 zainteresiranih sudionika (predstavnici udruga, roditelji, stručnjaci, šira javnost). Materijali izneseni u sklopu Diseminacijskog događaja sažeti su u objavljenom priručniku.

Diseminacijskom skupu prethodila je 2. sjednica Upravljačkog odbora projekta ICT-AAC, koji nadgleda ispunjenje planiranih aktivnosti i izvršenje financijskog plana projekta te savjetuje upravljački tim tijekom provedbe projekta. Upravljački odbor, kojim je predsjedao prof. dr. sc. Ignac Lovrek, je prihvatio i odobrio prezentaciju projekta, uključujući financijsku komponentu za koju je zaključio da je implementirana vrlo efikasno, te pohvalio ukupne rezultate koji su nadmašili ciljeve postavljene na početku provedbe projekta. Upravljački odbor projekta će tijekom ožujka 2015. godine izraditi dokument s prijedlogom za srednjoročnu i dugoročnu održivost projektnih aktivnosti.

 

Završni Diseminacijski skup projekta ICT-AAC je započeo predstavljanjem rezultata projekta široj javnosti u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu

 

Aula Rektorata Sveučilišta u Zagrebu bila je ispunjena zainteresiranim dionicima iz akademskog, profesionalnog, poduzetničkog te vladinog i nevladinog sektora

 

Završni Diseminacijski skup projekta ICT-AAC otvorio je rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras

 

Tatjana Mandić, ravnateljica Poliklinike SUVAG Osijek i članica Upravljačkog odbora projekta ICT AAC, predstavila je iskustvo dionika iz skupine specijaliziranih bolnica i poliklinika u provođenju aktivnosti i korištenju rezultata projekta ICT-AAC

 

Doc. dr. sc. Vedran Podobnik, koordinator projekta ICT AAC, uručuje zahvalnice pojedincima koji su svojim nesebičnim volontiranjem doprinijeli ostvarenju rezultata projekta ICT-AAC

 

Završni Diseminacijski skup nastavljen je na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 

Gošće iz Poljske Aldona Mysakowska-Adamczyk i Anna Walkiewicz iz "School Complex no. 109" održale su predavanje o korištenju metoda alternativne i augmentativne komunikacije u njihovoj zemlji

 

Zajednička fotografija projektnog tima te Upravljačkog odbora projekta ICT-AAC ispred zgrade Rektorata Sveučilišta u Zagrebu

 

Dodatne fotografije sa završnog Diseminacijskog skupa su dostupne kao album na Facebook stranici projekta: https://www.facebook.com/ictaac/photos_stream?tab=photos_albums.