ICT-AAC Ćiribu Ćiriglas

ICT-AAC Ćiribu Ćiriglas

Aplikacija Ćiribu Ćiriglas namijenjena je djeci svih uzrasta za poticanje fonoloških sposobnosti, slušne diskriminacije, (pred)vještina čitanja i pisanja te uvježbavanje pravilne artikulacije pojedinih glasova. Prilagodite postavke aplikacije ovisno o vještini koju želite uvježbavati i prepustite djetetu da bude čarobnjak koji razvrstava simbole prema glasu kojeg taj simbol sadrži.

Kako bi se omogućilo postepeno učenje, aplikacija sadrži 4 razine težine (ciljani glas je na početku riječi, na kraju riječi, u sredini riječi ili u bilo kojoj poziciji u riječi). Uvježbavajte slušnu diskriminaciju glasova, automatizirajte pravilan izgovor, jačajte vještine fonološke svjesnosti i čitanja, a uz papir i olovku vježbajte vještinu pisanja. U pauzama od uvježbavanja zaigrajte uvijek zabavnu igru parova i učvrstite novostečeno znanje.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store za Android uređaje dok je verzija za Apple uređaje dostupna iz internetske trgovine aplikacijama App Store.

Upotreba aplikacije

Prije pokretanja igre, personalizirajte postavke prema vještini koju želite uvježbavati. Odaberite način prikaza ponuđenih riječi (simbol, tekst ili simbol s tekstom), poziciju ciljanih glasova unutar riječi (ovisno o fazi uvježbavanja) te omogućite/onemogućite opciju izgovora riječi i prikaza slova. Sada ste spremni za pokretanje igre. Odaberite dva glasa čije razlikovanje želite vježbati i započnite s razvrstavanjem. Trenutna verzija aplikacije sadrži glasove iz šire skupine sigmatizma (S, Z, C, Š, Ž, Č, Ć, Đ, DŽ).