ICT-AAC Matematika

ICT-AAC Matematika primjenjiva je i korisna u nižim razredima osnovne škole, posebno u drugom, trećem i četvrtom razredu pri utvrđivanju i obradbi gradiva pisanog zbrajanja i oduzimanja, množenja i dijeljenja do sto, tisuću i milijun. U prvom razredu djeca uče kroz konkretno misaono funkcioniranje (konkretni materijal: kockice, štapići, pikule, promatranje, pokus) te je potrebno poštivati razvojni kontinuitet prije uvođenja apstraktne aritmetike. Aplikacija bi se u prvom razredu mogla koristiti za učenike na dodatnoj nastavi koji imaju jače razvijeno razumijevanje generalizacije i apstrakcije.

Aplikacija je vizualno privlačna i na zoran način prikazuje mjesto i ulogu pojedine znamenke u tablici mjesnih vrijednosti omogućujući učeniku samostalno vježbanje i utvrđivanje gradiva - u slučaju pogreške aplikacija ukazuje na pogrešku. Vrlo je koristan materijal u svim aspektima nastave od same obradbe i motiviranja učenika do vježbanja kroz igru. Aplikacija omogućuje svim učenicima da aktivno uče i stječu nove vještine jer se može odabrati potrebna razina složenosti zadatka, što je čini primjerenom i za učenike koji imaju poteškoća pri shvaćanju matematičkih generalizacija i apstrakcija, kao i onima koji žele dodatno unaprijediti svoje znanje.

Aplikacija omogućuje vježbanje zadataka vezanih uz pisano zbrajanje i oduzimanje, množenje i dijeljenje.

U zadacima svih računskih operacija kroz postavke aplikacije moguće je odabrati:

  • broj znamenki prvog i drugog broja
  • složenost/težinu zadatka
  • brzinu animacije kojom se znamenke kreću po ekranu
  • hoće li se prikazati pomoćna trenutna operacija zasebno na ekranu, kao pomoć u postupku rješavanja.

U zadacima dijeljenja moguće je u postavkama odabrati dijeljenje s ostatkom ili bez ostatka.

Također u postavkama aplikacije moguće je odabrati hoće li operandi biti naglašeni crvenom bojom te hoće li se na ekranu uz zadatak pojaviti tipka za pomoć kod rješavanja zadatka, pri čemu se svi koraci postupka izvode samostalno od strane aplikacije.

Također, moguće je unijeti i vlastite zadatke zadavanjem prvog i drugog broja u operacijama zbrajanja i oduzimanja.

Aplikacija sadrži dvije tablice množenja za svladavanje principa množenja.

Prva tablica omogućuje korisniku odabir dva broja u odgovarajućem retku i stupcu tablice koji će se množiti, pri čemu se u zelenoj boji prikazuju svi kvadratići dobiveni množenjem. U postavkama je moguće odabrati hoće li se pokrenuti animacije postepenog prikazivanja kvadratića po kvadratić te kojom brzinom, ili istovremeni prikaz svih kvadratića.

Druga tablica množenja je klasična tablica s prikazanim umnošcima brojeva pojedinog stupca i retka tablice. U postavkama se može odabrati hoće li umnošci brojeva na dijagonali tablice biti naglašeni žutom bojom.

Aplikaciju možete besplatno preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.