ICT-AAC Jezična gradilica

ICT-AAC Jezicna Gradilica

ICT-AAC Jezična gradilica je jedina od ICT-AAC aplikacija koja je namijenjena poticanju morfološkog razvoja djece predškolske dobi. Primjerena je za djecu s urednim jezičnim sposobnostima, te svakako za djecu s teškoćama u jezičnom razvoju. Aplikacija omogućava korisnicima da im se na vizualno atraktivan i zabavan način približe gramatički morfemi za imensku i glagolsku množinu. Prednost aplikacije je mogućnost njezinog korištenja u različitim kontekstima (npr. predškolskim ustanovama i u obiteljskom okruženju).

 

Aplikacija je dostupna putem web preglednika na poveznici.

 

Upotreba aplikacije

U aplikaciji je moguće izabrati između tri kategorije: Imenice, Glagoli i Igra parova. Svi zadatci vezani uz imenice i glagole potkrijepljeni su vizualnim i auditivnim podražajem. Vizualno su prikazani simboli koji predstavljaju određeni pojam, a auditivno se reproducira zadatak i ponuđeni odgovori. Te značajke čine zadatke zanimljivim i motivirajućim, a istovremeno olakšavaju usvajanje koncepta množine.

Vrijednost ove aplikacije je i u nagradi u obliku Igra parova koja se pojavljuje nakon određenog broja riješenih zadataka ili izborom same igre na početnom zaslonu. Igra parova osim što je za djecu poticajna i zabavna, zahtijeva oslanjanje na različite procese pamćenja.

Novost u ovoj aplikaciji je i mogućnost odabira Dinamičkih postavki napravljenih prema modelu učenja. Na taj način, aplikacija sama određuje koliko je djetetu potrebno zadataka s obzirom na uspješnost u rješavanju prethodnih.