ICT-AAC Kvizaš

ICT-AAC Kvizaš

ICT-AAC Kvizaš (Kviz za školu) je aplikacija nastala u svrhu kreiranja materijala i poticanja motivacije tijekom učenja. Korisna je djeci redovnog razvoja, djeci s teškoćama u razvoju i svima ostalima kojima u učenju pomažu vizualni prikazi i forme pitanja.

Aplikacija se koristi na način da korisnik administrator registriranog profila (učitelj, roditelj ili skrbnik) kreira profile djece te im dodjeljuje pristup za pojedine edukacijske sadržaje i kvizove. Kreirane sadržaje organizira po kategorijama te ih tako tematski objedinjuje. Sadržaje koje može kreirati su:

(1) lekcije – sastoje se od jedne ili više jednostranih ili dvostranih prikaznica s tekstom i/ili fotografijom;

(2) kvizovi – sastoje se od pitanja s jednim točnim odgovorom od ponuđena četiri odgovora;

(3) junaci – fotografije, ikone ili simboli koji se odabiru na temelju djetetovih interesa, a pojavljuju se za vrijeme rješavanja kviza na način da dajući povratne informaciju služe kao motivatori djetetu.

Administrator (učitelj, roditelj ili skrbnik) ima uvid u rezultate kvizova koje su riješili pojedini korisnici, dok ukupni rezultat kviza nije vidljiv djetetu.

 

Aplikacija je dostupna putem web preglednika na poveznici.