ICT-AAC Učimo prijedloge

ICT-AAC Učimo prijedloge

Prijedlozi su vrsta riječi koja često djeci s jezičnim teškoćama predstavlja veliki izazov u usvajanju jezika što je vidljivo u njihovom razumijevanju jezika, ali i u izražavanju. Djeca s jezičnim teškoćama, ali i druga djeca koja teže ovladavaju jezikom, prijedloge uopće ne koriste (npr. bio sam kinu) ili ih koriste na pogrešan način (npr. slika je u zidu).

Aplikacija ICT-AAC Učimo prijedloge, preko četiri različite igre i uz vizualnu podršku olakšava njihovo usvajanje djeci koja otežano usvajaju jezik. Ovisno o jezičnoj razvojnoj razini djeteta, aplikacija nudi mogućnost poučavanja jednostavnijih ili složenijih prijedloga te mogućnost odabira razine igre ovisno o stupnju zahtjevnosti. U prvoj igri, Učenje, dijete se upoznaje s prijedlozima. U drugoj igri, Pospremanje, potiče se razumijevanje pojedinih prijedloga, a u trećoj, Igri skrivača, očekuje se od djeteta uporaba pojedinog prijedloga. Posljednja igra, Pitalica, najzahtjevnija je jer dijete treba prepoznati ispravnu ili pogrešnu uporabu prijedloga.

Uz ovladavanje jezičnim znanjima, posebnost je ove aplikacije i mogućnost učenja značenja simbola koji prikazuju prijedloge. Poznavanje tih simbola važno je djeci koja komuniciraju različitim oblicima potpomognute komunikacije (primjerice komunikacijskim knjigama ili komunikatorima).

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

ICT-AAC Pisalica

ICT-AAC Pisalica

Aplikacija ICT-AAC Pisalica olakšava učenje pravilnog pisanja velikih tiskanih slova (grafema) koje nije dovoljno zastupljeno u dostupnim aplikacijama. Poznato je da je poznavanje i imenovanje slova, uz fonološku svjesnost, jedan od najznačajnijih pretkazatelja spremnosti za poduku čitanja. Osim samog imenovanja slova, od djece se već početkom školovanja očekuje da savladaju pravilnu orijentaciju pisanja slova te pravilo pisanja za svako slovo. Međutim, djeca predškolske dobi često sama pokušavaju pisati slova prema primjerima koja vide u svojoj okolini (primjerice iz slikovnica, novina, s jumbo plakata). Nerijetko djeca tako upamte pogrešnu orijentaciju slova (poznato kao zrcalno pisanje) ili pogrešni smjer pisanja. Takav pogrešno naučen način pisanja često je teško ispraviti. Aplikacija je namijenjena djeci predškolske i školske dobi.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Opširnije...

ICT-AAC Jezična gradilica

ICT-AAC Jezicna Gradilica

ICT-AAC Jezična gradilica je jedina od ICT-AAC aplikacija koja je namijenjena poticanju morfološkog razvoja djece predškolske dobi. Primjerena je za djecu s urednim jezičnim sposobnostima, te svakako za djecu s teškoćama u jezičnom razvoju. Aplikacija omogućava korisnicima da im se na vizualno atraktivan i zabavan način približe gramatički morfemi za imensku i glagolsku množinu. Prednost aplikacije je mogućnost njezinog korištenja u različitim kontekstima (npr. predškolskim ustanovama i u obiteljskom okruženju).

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Opširnije...

ICT-AAC Učimo boje

Učimo mjere

Učimo boje interaktivna je aplikacija osmišljena kao motivacija i svojevrsni alat za upoznavanje s bojama. Namijenjena je djeci s višestrukim teškoćama iako aplikaciju mogu koristiti i djeca tipičnog razvoja. Aplikacija se temelji na korištenju audiovizualnih elemenata bliskih djeci s naglaskom na jednostavnost i jasnu prepoznatljivost. U glavnom izborniku ponuđene su četiri razine progresivne težine (Prepoznavanje boje, Razlikovanje boje, Otključavanje vrata, Dominantna boja) kojima je cilj na zabavan način olakšati učenje, prepoznavanje i razlikovanje boja. Korisnik dodatno može u postavkama aplikacije odabrati boje koje želi koristiti u aplikaciji, glas, prikaz teksta te prilagođeni način korištenja koji mijenja određene parametre aplikacije čime se aplikacija prilagođava zahtjevima djece s višestrukim teškoćama. Aplikacija je razvijena u suradnji sa stručnim timom Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra kako bi zahtjevi za izgled i funkcionalnost aplikacije bili prilagođeni djeci s višestrukim teškoćama.

 

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

Upotreba aplikacije

Prva od četiri ponuđene igre u glavnom izborniku je igra pod nazivom Prepoznavanje boja u kojoj se korisniku prikazuje mrlja obojana određenom bojom. Klikom na mrlju izgovara se boja, a klikom na tipku u desnom gornjem kutu prelazi se na sljedeću boju. Sljedeća igra je igra pod nazivom Razlikovanje boje u kojoj korisnik najprije odabire lik životinje s kojim želi igrati igru. U igri se ispod lika životinje nalaze tri ponuđene boje od kojih je moguće odabrati jednu kojom će se lik obojati. Klikom na lik životinje se izgovara boja u koju je lik obojan, a klikom na tipku u desnom gornjem kutu omogućeno je ponovno bojanje lika. Treća igra je igra pod nazivom Otključavanje vrata u kojoj se korisniku prikazuje dvorac čija su vrata obojana u određenu boju, a ispod dvorca su prikazana tri različito obojana ključa. Cilj igre je otključati vrata odgovarajućim ključem (ključem obojanim istom bojom kao i vrata). Klikom na vrata se izgovara boja kojom su vrata obojana. Posljednja igra je igra pod nazivom Dominantna boja čiji cilj je spojiti životinju s odgovarajućom bojom, tj. odvući životinju na odgovarajuću mrlju. Za sve igre je moguće u postavkama odabrati koje boje će se prikazivati te glas (ženski ili muški) koji izgovara boju. U postavkama je također moguće uključiti opciju za prilagođeni način korištenja koja aktivira svojstvo kojim se tipke za natrag i za resetiranje aktiviraju dugim pritiskom čime se aplikacija prilagođava zahtjevima djece s višestrukim teškoćama.

ICT-AAC Učimo mjere

Učimo mjere

Aplikacija Učimo mjere korisna je učenicima osnovnih škola pri obradi gradiva iz mjerenja, preciznije pretvorbi mjernih jedinica, a učenicima srednjih škola može izvrsno poslužiti za ponavljanje i utvrđivanje ovog gradiva.

U nastavi matematike nižih razreda osnovne škole mjeri se duljina dužine, duljina vremenskog intervala, masa tijela, površina likova, obujam tijela i tekućina. Tako primjerice kada mjerimo duljinu neke dužine uspoređujemo je s duljinom jedinične dužine, odnosno jediničnom mjerom za duljinu. Iz osnovne mjerne jedinice (metar) ostale dobivamo korištenjem prefiksa za red veličine (mili, centi, deci, kilo i dr.). Učenici ovog uzrasta ne poznaju razlomke ni decimalne brojeve pa uče isključivo pretvaranje većih mjernih jedinica u manje.

U višim razredima osnovne škole uz sve navedeno mjeri se u nastavi fizike i kemije (temperatura, brzina, gustoća, i dr.) i u nastavi informatike (količina informacija). Pretvaranje mjernih jedinica tada se izvodi u oba smjera: iz većih u manje i iz manjih u veće jedinice.

Zadatke pretvorbe mjernih jedinica učenici često nauče formalno i zaborave do dolaska u sljedeći razred pa je aplikacija Učimo mjere koristan materijal u svim aspektima nastave od same obradbe i motiviranja učenika do vježbanja koje uz nju nije više nije suhoparno i dosadno.

Aplikacija učeniku omogućuje aktivno učenje i samostalno vježbanje pretvaranja mjernih jedinica - u slučaju pogreške aplikacija ukazuje na pogrešku, a može se i postupno promijeniti razina složenosti zadatka. Za učenike koji imaju više poteškoća pri savladavanju ovog gradiva osim točnog rješenja ponuđen je i postupak rješavanja.

Učenicima kroz ovaj način rada mjerenje i pretvaranje mjernih jedinica postaje privlačnije i zanimljivije. Učitelji je mogu koristiti npr. na interaktivnoj pametnoj ploči. Aplikacija je stoga izvrsno pomoćno sredstvo koja osuvremenjuje nastavu i unosi dašak nove tehnologije koja je neophodna u nastavi s djecom iz generacije kojima je ona prirodan način učenja.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

Upotreba aplikacije

Aplikacija pruža mogućnost učenja i vježbanja pretvaranja mjernih jedinica u sljedećim kategorijama: 1. Mjerne jedinice za masu/duljinu/vrijeme, 2. Mjerne jedinice za površinu, 3. Mjerne jedinice za obujam, 4. Mjerne jedinice za temperaturu i 5. Mjerne jedinice za količinu informacija. U svakoj kategoriji je moguće prilagoditi postavke, kao npr. uključiti opciju za prikaz postupka, uključiti opciju za prikaz tipke za rješenje, odabrati težinu zadataka (od 1 do 4). Također, za svaku kategoriju je moguće unijeti vlastite zadatke za vježbanje određenih tipova zadataka pretvorbi manjih jedinica u veće i obrnuto. U postavkama kategorije Mjerne jedinice za masu/duljinu/vrijeme moguće je odabrati da se prikazuju zadaci koji su vezani samo uz duljinu, ili samo uz vrijeme, ili samo uz masu, ovisno o potrebi. Također, u postavkama kategorije Mjerne jedinice za količinu informacija moguće je odabrati koje će višekratnike, decimalne ili binarne, sustav za pretvorbu računalnih jedinica koristiti.

ICT-AAC Komunikacijski ključevi

Komunikacijski ključevi

Aplikacija Komunikacijski ključevi namijenjena je za rad logopeda s osobama s afazijom. Jedna od najčešćih teškoća na koje nailaze osobe s afazijom jesu teškoće imenovanja. Aplikacija olakšava imenovanje simbola uz pomoć pisanih i akustičkih ključeva. Simboli su podijeljeni u pet kategorija: OSJEĆAJI, RADNJE, RADNJE+OBJEKTI, PREDMETI, PROSTORIJE. Svi simboli su dostupni u 3 oblika: crtež, crtež u boji i fotografija. Dodatna, šesta kategorija, ima mogućnost dodavanja novih, vlastitih simbola te njihovih ključeva. Aplikacija Komunikacijski ključevi razvijena je u suradnji Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

ICT-AAC Vremenski vrtuljak

Objavljena nova aplikacija Vremenski vrtuljak

Objavljena je nova aplikacija ICT-AAC Vremenski vrtuljak, dostupna za uređaje s operacijskim sustavom Android.

Već početkom formalnog školovanja najmlađi se učenici u okviru predmeta priroda i društvo kroz različite nastavne jedinice osposobljavaju za snalaženje u vremenu. Imenovanje godišnjih doba, dana u tjednu i mjeseci u godini kao i prepoznavanje njihovog točnog redoslijeda kompetencije su koje učenici stječu tijekom prvog odnosno drugog razreda osnovne škole. U svakodnevnom životu često se oslanjamo na različite oblike vizualne podrške pomoću kojih organiziramo svoje vrijeme i obaveze u danu, tjednu, mjesecu (planeri, podsjetnici, e-kalendari). Navedeno je motivacija za razvoj aplikacije Vremenski vrtuljak koja na zabavan i interaktivan način povezuje upoznavanje s različitim aspektima vremena i opisane ishode. Najvažniji element aplikacije su grafički simboli koji su osmišljeni na način da asociraju na pojam kojeg označavaju (npr. rujan je predstavljen grozdom) i time vizualno podržavaju usvajanje novih pojmova. Vremenski vrtuljak je namijenjen kako djeci tipičnoga razvoja tako i djeci koja imaju različite teškoće (specifične teškoće učenja, teškoće u razvoju).

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

Upotreba aplikacije

Aplikacija Vremenski vrtuljak omogućava usvajanje tri različita vida vremena: dane u tjednu, mjesece i godišnja doba. Svaka navedena cjelina se sastoji od dvije podteme „Učimo“ i „Slažemo“. Svi simboli koji predstavljaju vremenske oznake su popraćeni zvučnim zapisom. Opcija pod nazivom „Slažemo“ u okviru koje su dani, mjeseci odnosno godišnja doba poredani pogrešnim redoslijedom. Od korisnika aplikacije svako se vremenski pravilno redanje simbola nagrađuje veselim zvukom i smještanjem simbola na odgovarajuće mjesto, dok je pogrešan odabir simbola popraćen zvučnom negacijom.

U postavkama aplikacije je moguće odabrati vrstu slova (velika ili mala) kojima je pisan tekst ispod simbola, tj. nazivi dana, mjeseci i godišnjih doba, te hoće li se tekst uopće prikazivati. Također je moguće uključiti/isključiti opciju automatskog listanja simbola. U postavkama je moguće odabrati i broj slika koje se pojavljuju na ekranu u igri „Učimo“: jedna, dvije ili sve, te vrstu glasa za izgovor svakog simbola: muški ili ženski. Osim toga, prikaz aplikacije se može prilagoditi svakom korisniku na način da si korisnik sam odabere boju pozadine, boju okvira slike i boju teksta.

ICT-AAC Prskalice

Prskalice

Cilj aplikacije ICT-AAC Prskalice je razumijevanje uzročno-posljedične veze putem prezentacije jednostavnih podražaja različitih modaliteta koji su razvojno primjereni za djecu s višestrukim teškoćama i djecu rane dobi. Pojedine osobe sa složenim komunikacijskim potrebama otežano razumiju odnos sredstvo-cilj, a ova aplikacija nudi mogućnosti za usvajanje spomenutog odnosa na zabavan i atraktivan način. U aplikaciji se prezentiraju predmeti iz svakodnevnog života te se potom očekuje i potiče povratna reakcija od strane korisnika nakon koje slijedi zvučni ili vizualni odgovor. Na opisani način potiče se stvaranje i razumijevanje veze između uzroka i posljedice. Atraktivnost aplikacije kao i jednostavnost zadataka Prskalice čine zanimljivom i djeci urednoga razvoja.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

Upotreba aplikacije

Aplikacija pomaže pri učenju uzročno-posljedične veze kroz paletu mogućnosti koju čine tri različite igre. Prva igra, naziva Animacije, korisniku omogućuje odabir i prikaz triju predefiniranih animacija (kratkih video zapisa) s ciljem da se pobudi pozornost korisnika pritom ne zahtijevajući povratnu reakciju. Druga igra, naziva Dodir, prikazuje određeni animirani objekt uz reprodukciju zvuka, ali tek nakon što korisnik dotakne ekran. Treća igra, naziva Geste, zahtijeva interakciju korisnika s aplikacijom u obliku povlačenja prsta po ekranu pri čemu se proizvode određeni vizualni i audio efekti. Unutar aplikacije je za svaku igru moguće odabrati različite grafičke elemente.

Na početnom zaslonu aplikacije nalazi se glavni izbornik, gumb za postavke te gumb za izlaz iz aplikacije. Izbornik nudi odabir između Animacija, Dodira i Gesti dok gumb za postavke vodi na izbornik postavki u kojemu je moguće isključiti/uključiti zvuk te doći do informacija o aplikaciji pritiskom gumba Info.

ICT-AAC Matematika

ICT-AAC Matematika primjenjiva je i korisna u nižim razredima osnovne škole, posebno u drugom, trećem i četvrtom razredu pri utvrđivanju i obradbi gradiva pisanog zbrajanja i oduzimanja, množenja i dijeljenja do sto, tisuću i milijun. U prvom razredu djeca uče kroz konkretno misaono funkcioniranje (konkretni materijal: kockice, štapići, pikule, promatranje, pokus) te je potrebno poštivati razvojni kontinuitet prije uvođenja apstraktne aritmetike. Aplikacija bi se u prvom razredu mogla koristiti za učenike na dodatnoj nastavi koji imaju jače razvijeno razumijevanje generalizacije i apstrakcije.

Opširnije...

MULTI-SKLAD Ponašalica

Aplikacija Ponašalica je osmišljena u formatu koji omogućava opisivanje različitih socijalnih situacija putem grafičkih simbola ili fotografija. Kako su izazovne situacije specifične za određenog korisnika priče je moguće kreirati u aplikaciji i svaki segment situacije popratiti simbolom i zvučnim zapisom. Prilikom opisivanja novih priča valja koristiti jezik koji je usklađen s jezičnim razumijevanjem djeteta ili osobe za koju je opis namijenjen te koristiti pozitivne tvrdnje.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

ICT-AAC Koliko je sati

ICT-AAC Koliko je sati

Još od predškolske dobi djeca se susreću s vremenskim pojmovima prije i poslije, jučer, danas i sutra, nabrajaju pojmove kao što su dani u tjednu i godišnja doba te mogu pravilnim kronološkim redoslijedom ispričati niz doživljaja ili prepričati priču koju su čula. Unatoč tome, djeci je vrlo teško shvatiti koncept vremena kao kontinuuma u kojem svaki događaj ili vrijeme između događaja traju određen period te da se to može izmjeriti i precizno izraziti satima, minutama i sekundama.

Aplikacija ICT-AAC Koliko je sati namijenjena je djeci s teškoćama u razvoju, ali i djeci urednog razvoja za poticanje snalaženja u vremenu pomoću iskazivanja trajanja događaja u vremenskim jedinicama. Također, uporabom aplikacije učvršćuju se veza brojke i količine te općenito pojma količine te poboljšava razumijevanje slijeda događaja u vremenu.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Opširnije...

ICT-AAC Komunikator+

Komunikator+

Ponekad komunikacijski i jezični razvoj u djece ne teče sasvim glatko zbog različitih uzroka (npr: poremećaji iz autističnog spektra, motoričke teškoće, dječja govorna apraksija). U odrasloj populaciji razmjena poruka može biti narušena uslijed različitih stanja kao što su moždani udari, traumatska oštećenja mozga, neurodegenerativna stanja i sl. Aplikacija ICT-AAC Komunikator+ nadomješta nedostatak usluga na hrvatskome jeziku pomoću kojih bi se osigurao prijenos složenijih jezičnih poruka kao što su fraze i rečenice.

Aplikacija je namijenjena širokom spektru korisnika u svrhu lakšeg, bržeg i učinkovitijeg prijenosa poruke. Omogućuje slaganje fraza i rečenica pomoću postojećih simbola iz tri nekomercijalne galerije (ARAASAC, Mulberry i Sclera), nadogradnju vlastitim simbolima ili fotografijama. Frazu je moguće reproducirati uz postojeći zvučni zapis simbola, snimiti vlastiti izgovor i reproducirati ga. Uporabom vlastitih fotografije i zvučnog zapisa ovakav sustav potpomognute komunikacije moguće je prilagoditi individualnim i kontekstualnim potrebama korisnika. Tako se kod korisnika, ovisno o teškoćama i dobi, podupire razvoj jezika i pismenosti, omogućava se stvaranje fraza i rečenice za određene funkcionalne situacije, ali i alat za stvaranje složenijih poruka u drugim situacijama.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

Preporučamo da se poslužite detaljnim uputama koje opisuju način korištenja aplikacije. Upute u obliku PDF dokumenta možete preuzeti ovdje.

Upotreba aplikacije

Aplikacija omogućuje slaganje fraza pomoću simbola koji mogu biti fotografije snimljene integriranom kamerom uređaja, slike iz galerije uređaja ili simbola iz tri nekomercijalne galerije (ARAASAC, Mulberry i Sclera). Simboli koji su standardno isporučeni s aplikacijom posloženi su u kategorije koje se često koriste u hrvatskom jeziku. Pomoću intuitivnog korisničkog sučelja korisnik pronalazi traženi simbol i pritiskom na njegov slikovni zapis dodaje ga u alatnu traku predviđenu za prikaz trenutne fraze. Pritiskom na gumb “Izgovori” reproduciraju se zvučni zapisi simbola koji čine frazu. Kako bi se ubrzala komunikacija korisnika s okolinom, omogućeno je pohranjivanje često korištenih fraza, rečenica i ključnih riječi za koje se naknadno može snimiti izgovor. Korisnik može vidjeti sve pohranjene fraze i rečenice pritiskom na gumb „Fraze”.

Postavke aplikacije omogućuju prilagodbu modularnog sučelja i sadržaja aplikacije s ciljem personalizacije aplikacije korisniku s obzirom na motoričke poteškoće ili poteškoće vida. Kako bi korisnik što kvalitetnije savladao širok skup funkcionalnosti, s aplikacijom se standardno isporučuju ugrađene upute. Za pristup kontekstualnoj pomoći dovoljno je pritisnuti „Pomoć“ na vrhu ekrana. S druge strane, cijele upute koje sadrže popis svih funkcionalnosti nalaze se iza gumba „Trebate pomoć? Pročitajte upute“ u postavkama.

 

Plakat aplikacije u PDF obliku možete preuzeti klikom na sliku niže.

 

Učimo čitati

Učimo čitati

Uz učenje čitanja, kroz aplikaciju se uče i slogovi, novi pojmovi i riječi. Osim predefiniranog skupa riječi, aplikacija omogućuje dodavanje i kategoriziranje novih riječi. Prilikom dodavanja riječi, pojmu se dodjeljuju simbol ili fotografija (slike iz galerije na uređaju ili s fotoaparata uređaja) i zvučni zapis (zvuk nasnimljen na uređaju).

Aplikacija je razvijena u suradnji FER-a i Hrvatske zajednice za Down sindrom 2012. godine te je dorađena u okviru projekta ICT-AAC.

Aplikaciju je moguće preuzeti ovdje, dok je upute u obliku PDF-a moguće pročitati ovdje.

Učimo riječi

Učimo riječi

Aplikacija Učimo riječi podučava korisnika novim riječima putem komunikacijskog sustava simbola. Tijekom rada s aplikacijom korisniku se nasumičnim redoslijedom prikazuju simboli koji predstavljaju predmete, radnje, osobe i različite pojmove. Prikazani simbol popraćen je audio zapisom (izgovorom naziva simbola) i tekstualnim zapisom naziva simbola u kojem su različitim bojama naglašeni slogovi.

Aplikacija je razvijena u suradnji FER-a i Hrvatske zajednice za Down sindrom 2012. godine te je dorađena u okviru projekta ICT-AAC.

Aplikaciju je moguće preuzeti ovdje, dok je upute u obliku PDF-a moguće pročitati ovdje.