ICT-AAC Čuj SVEmir!

ICT-AAC Čuj svemir

Aplikacija ICT-AAC Čuj SVEmir! namijenjena je djeci svih razvojnih dobi za poticanje razvoja slušanja i jezičnih vještina pomoću zvukovnih podražaja.

Slijedite svemirce Juricu i Laru u otkrivanju svemira! Istražite koji se sve zvukovi kriju oko nas, naučite postavljati odgovarajuća pitanja i usvojite nove riječi iz osam različitih kategorija.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store za Android uređaje, a uskoro će biti dostupna i za iOS uređaje.

 

Opširnije...

ICT-AAC Zanimalica

ICT-AAC Zanimalica

Aplikacija ICT-AAC Zanimalica namijenjena je djeci s poremećajem iz spektra autizma i intelektualnim teškoćama, ali i djeci urednog razvoja za olakšano ovladavanje novim pojmovima vezanim uz zanimanja ljudi. Uključuje 40 zanimanja koja su opisana pričama tekstom, piktogramima i zvukom. Cilj je naučiti igrače nazive zanimanja, čemu ta zanimanja služe, gdje nalazimo osobe koje se bave tim zanimanjima i zašto su ta zanimanja važna za samog igrača.

Igra je također pogodna za korištenje osobama s poremećajem prepoznavanja boja, zbog kontrasta boja teksta i njegove pozadine. Također, korišten je font slova primjeren osobama s disleksijom.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store za Android uređaje, a uskoro će biti dostupna i za web.

 

Opširnije...

ICT-AAC Gibalica

ICT-AAC Gibalica

Aplikacija ICT-AAC Gibalica je aplikacija čiji je cilj potaknuti tjelesne aktivnosti ljudi. Specifično, aplikaciju je moguće prilagoditi putem opcija pristupačnosti za širok skup ljudi.

Ciljani korisnici su ljudi koji bi se željeli:

- baviti osnovnim tjelesnim aktivnostima,

- poboljšati orijentaciju lijevo-desno,

- zabaviti igrajući igre kao što su "Dan-noć" i "Plesanje".

Glavna značajka aplikacije je detekcija korisnika i njegovog položaja (npr. položaj glave, ruku, nogu, torza...) koristeći sliku iz kamere uređaja kao ulaz. Mobilni uređaj detektira korisnika od glave do pete te na osnovu tih informacija razlučuje je li korisnik ispravno napravio vježbu.

Aplikacija posjeduje tri igre: "Trening", "Dan-noć" i "Plesanje". Svaka od njih koristi 13 poza koje koristi u različitim kontekstima. Samo neke od njih su: desna ruka gore, lijeva ruka sa strane, desna noga gore itd.  

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store za Android uređaje.

 

Opširnije...

ICT-AAC Mala Glaskalica

ICT-AAC Mala Glaskalica

Aplikacija ICT-AAC Mala Glaskalica pomaže pri savladavanju fonološke svjesnosti koja predstavlja jednu od osnovnih predvještina čitanja. U tom smislu uključuje prepoznavanje prvog, zadnjeg ili svih glasova riječi. Kako bi se omogućilo postepeno učenje, aplikacija zadatke razlikuje prema složenosti riječi.

Ukupno, korisnici imaju na raspolaganju šest mogućih „težina” igre u okviru kojih pogađaju glasove na više od 165 odabranih riječi. Uz svaku zadanu riječ korisnicima se prikazuje sličica koja predstavlja pojam koji odgovara zadanoj riječi. Omogućeno je i izgovaranje cijele riječi kao i slovkanje riječi glas po glas.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store za Android uređaje.

 

 

ICT-AAC Ćiribu Ćiriglas

ICT-AAC Ćiribu Ćiriglas

Aplikacija Ćiribu Ćiriglas namijenjena je djeci svih uzrasta za poticanje fonoloških sposobnosti, slušne diskriminacije, (pred)vještina čitanja i pisanja te uvježbavanje pravilne artikulacije pojedinih glasova. Prilagodite postavke aplikacije ovisno o vještini koju želite uvježbavati i prepustite djetetu da bude čarobnjak koji razvrstava simbole prema glasu kojeg taj simbol sadrži.

Kako bi se omogućilo postepeno učenje, aplikacija sadrži 4 razine težine (ciljani glas je na početku riječi, na kraju riječi, u sredini riječi ili u bilo kojoj poziciji u riječi). Uvježbavajte slušnu diskriminaciju glasova, automatizirajte pravilan izgovor, jačajte vještine fonološke svjesnosti i čitanja, a uz papir i olovku vježbajte vještinu pisanja. U pauzama od uvježbavanja zaigrajte uvijek zabavnu igru parova i učvrstite novostečeno znanje.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store za Android uređaje dok je verzija za Apple uređaje dostupna iz internetske trgovine aplikacijama App Store.

Opširnije...

ICT-AAC Susretnica

ICT-AAC Susretnica

Aplikacija Susretnica osmišljena je u svrhu podizanja svijesti o važnosti ispravnog pristupanja osobama s različitim tipovima invaliditeta.

Ljudi često u želji da pomognu osobi s invaliditetom, zbog krivog pristupa dovedu ne samo osobu s invaliditetom u neugodan položaj, već i sebe, nakon čega se loše osjećaju te odustaju u budućim situacijama uopće pristupiti osobi s invaliditetom. Stoga je svrha ove aplikacije upravo prikazati na praktičnim i životnim primjerima što je ispravno u ovom kontekstu. Aplikacija je razvijena u suradnji s udrugama čiji su članovi osobe s različitim tipovima invaliditeta, a u samoj aplikaciji su obuhvaćene različite svakodnevne situacije (npr. čekanje na kolodvoru, ulazak u dizalo, prelazak raskrižja, parkiralište itd.) u kojima se često javlja potreba za inicijacijom komunikacije. Vrlo često osobe koje žele pomoći odmah kreću u akciju, bez da uopće pitaju osobu s invaliditetom treba li joj pomoć i želi li uopće pomoć, što je prva i osnovna stvar na koju se žele uputiti korisnici ove aplikacije. Točnije, želi se naglasiti da uvijek treba prvo pozdraviti i predstaviti se te pitati osobu treba li joj i želi li prihvatiti ponuđenu pomoć, asistenciju ili ostvariti bilo koji oblik komunikacije. Ono na što dalje upućuje ova aplikacija je na koji način se pruža pomoć ili asistencija u različitim situacijama osobama s različitim tipovima invaliditeta (npr. slijepim osobama, gluhim osobama, osobama u kolicima i sl.). Aplikacija na atraktivan način, uz odabir jednog od dva ponuđena avatara, prikazuje različite svakodnevne situacije te u obliku svojevrsnog kviza navodi korisnika do ispravnih spoznaja o pristupu i oblicima komunikacije s osobama s invaliditetom. Uz to, aplikacija je također i pristupačna, što znači da je mogu koristiti osobe s različitim tipovima invaliditeta, točnije ugrađene su određene prilagodbe poput opcije koja simulira rad čitača zaslona.

Ova aplikacija primarno može doprinijeti u podizanju svijesti o tome koliko je važno znati ispravno pristupiti osobama s invaliditetom u svakodnevnim situacijama, naučiti korisnika o ispravnim pristupima koji se, uz neke općenite segmente, odnose i na tip/vrstu invaliditeta, dok sekundarno potiče korisnika na razmišljanje o važnosti pristupačnih rješenja te povećava svijest o izazovima s kojima se susreću osobe s invaliditetom. 

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store za Android uređaje dok verziju za Apple uređaje možete preuzeti putem trgovine App Store.

Aplikaciju možete pokrenuti i putem internetskih preglednika putem sljedeće poveznice: POVEZNICA.

 

ICT-AAC Jezično-govorna vježbalica

ICT-AAC Jezično-govorna vježbalica

Aplikacija ICT-AAC Jezično-govorna vježbalica jedna je od ICT-AAC aplikacija namijenjenih odraslim osobama sa složenim komunikacijskim potrebama, prvenstveno osobama s afazijom. Malobrojne su aplikacije na hrvatskome jeziku koje su dostupne osobama s afazijom. Rješavajući zadatke iz područja orijentacije u prostoru i vremenu, jezičnog razumijevanja i čitanja, osobe s afazijom imaju priliku jačati pojedine aspekte kognitivnih te jezično-govornih vještina. Aplikaciju je moguće koristiti u različitim kontekstima (npr. s logopedom u sklopu logopedske terapije ili individualno u kućnom okruženju).

 

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Upotreba aplikacije

Korisnici aplikacije mogu odabrati između tri osnovna područja - Orijentacija u prostoru i vremenu, Razumijevanje i Čitanje. Odabirom osnovnog područja, otvaraju se potpodručja iz kojih korisnik rješava zadatke koji sadržajem odgovaraju odrasloj dobi. Svi zadaci osmišljeni su po principu odabira između ponuđenih odgovora te pružaju povratnu informaciju ukoliko je odgovor točan. Zadaci iz područja Orijentacija u prostoru i vremenu te Razumijevanje nude, uz vizualni, i auditivni podražaj. ICT-AAC Jezično-govorna vježbalica donosi osvježenje među malobrojne aplikacije na hrvatskom jeziku koje su namijenjene odraslim osobama sa stečenim teškoćama.

ICT-AAC Učimo prijedloge

ICT-AAC Učimo prijedloge

Prijedlozi su vrsta riječi koja često djeci s jezičnim teškoćama predstavlja veliki izazov u usvajanju jezika što je vidljivo u njihovom razumijevanju jezika, ali i u izražavanju. Djeca s jezičnim teškoćama, ali i druga djeca koja teže ovladavaju jezikom, prijedloge uopće ne koriste (npr. bio sam kinu) ili ih koriste na pogrešan način (npr. slika je u zidu).

Aplikacija ICT-AAC Učimo prijedloge, preko četiri različite igre i uz vizualnu podršku olakšava njihovo usvajanje djeci koja otežano usvajaju jezik. Ovisno o jezičnoj razvojnoj razini djeteta, aplikacija nudi mogućnost poučavanja jednostavnijih ili složenijih prijedloga te mogućnost odabira razine igre ovisno o stupnju zahtjevnosti. U prvoj igri, Učenje, dijete se upoznaje s prijedlozima. U drugoj igri, Pospremanje, potiče se razumijevanje pojedinih prijedloga, a u trećoj, Igri skrivača, očekuje se od djeteta uporaba pojedinog prijedloga. Posljednja igra, Pitalica, najzahtjevnija je jer dijete treba prepoznati ispravnu ili pogrešnu uporabu prijedloga.

Uz ovladavanje jezičnim znanjima, posebnost je ove aplikacije i mogućnost učenja značenja simbola koji prikazuju prijedloge. Poznavanje tih simbola važno je djeci koja komuniciraju različitim oblicima potpomognute komunikacije (primjerice komunikacijskim knjigama ili komunikatorima).

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

ICT-AAC Pisalica

ICT-AAC Pisalica

Aplikacija ICT-AAC Pisalica olakšava učenje pravilnog pisanja velikih tiskanih slova (grafema) koje nije dovoljno zastupljeno u dostupnim aplikacijama. Poznato je da je poznavanje i imenovanje slova, uz fonološku svjesnost, jedan od najznačajnijih pretkazatelja spremnosti za poduku čitanja. Osim samog imenovanja slova, od djece se već početkom školovanja očekuje da savladaju pravilnu orijentaciju pisanja slova te pravilo pisanja za svako slovo. Međutim, djeca predškolske dobi često sama pokušavaju pisati slova prema primjerima koja vide u svojoj okolini (primjerice iz slikovnica, novina, s jumbo plakata). Nerijetko djeca tako upamte pogrešnu orijentaciju slova (poznato kao zrcalno pisanje) ili pogrešni smjer pisanja. Takav pogrešno naučen način pisanja često je teško ispraviti. Aplikacija je namijenjena djeci predškolske i školske dobi.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Opširnije...

ICT-AAC Jezična gradilica

ICT-AAC Jezicna Gradilica

ICT-AAC Jezična gradilica je jedina od ICT-AAC aplikacija koja je namijenjena poticanju morfološkog razvoja djece predškolske dobi. Primjerena je za djecu s urednim jezičnim sposobnostima, te svakako za djecu s teškoćama u jezičnom razvoju. Aplikacija omogućava korisnicima da im se na vizualno atraktivan i zabavan način približe gramatički morfemi za imensku i glagolsku množinu. Prednost aplikacije je mogućnost njezinog korištenja u različitim kontekstima (npr. predškolskim ustanovama i u obiteljskom okruženju).

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Opširnije...

ICT-AAC Učimo boje

Učimo mjere

Učimo boje interaktivna je aplikacija osmišljena kao motivacija i svojevrsni alat za upoznavanje s bojama. Namijenjena je djeci s višestrukim teškoćama iako aplikaciju mogu koristiti i djeca tipičnog razvoja. Aplikacija se temelji na korištenju audiovizualnih elemenata bliskih djeci s naglaskom na jednostavnost i jasnu prepoznatljivost. U glavnom izborniku ponuđene su četiri razine progresivne težine (Prepoznavanje boje, Razlikovanje boje, Otključavanje vrata, Dominantna boja) kojima je cilj na zabavan način olakšati učenje, prepoznavanje i razlikovanje boja. Korisnik dodatno može u postavkama aplikacije odabrati boje koje želi koristiti u aplikaciji, glas, prikaz teksta te prilagođeni način korištenja koji mijenja određene parametre aplikacije čime se aplikacija prilagođava zahtjevima djece s višestrukim teškoćama. Aplikacija je razvijena u suradnji sa stručnim timom Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra kako bi zahtjevi za izgled i funkcionalnost aplikacije bili prilagođeni djeci s višestrukim teškoćama.

 

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

Upotreba aplikacije

Prva od četiri ponuđene igre u glavnom izborniku je igra pod nazivom Prepoznavanje boja u kojoj se korisniku prikazuje mrlja obojana određenom bojom. Klikom na mrlju izgovara se boja, a klikom na tipku u desnom gornjem kutu prelazi se na sljedeću boju. Sljedeća igra je igra pod nazivom Razlikovanje boje u kojoj korisnik najprije odabire lik životinje s kojim želi igrati igru. U igri se ispod lika životinje nalaze tri ponuđene boje od kojih je moguće odabrati jednu kojom će se lik obojati. Klikom na lik životinje se izgovara boja u koju je lik obojan, a klikom na tipku u desnom gornjem kutu omogućeno je ponovno bojanje lika. Treća igra je igra pod nazivom Otključavanje vrata u kojoj se korisniku prikazuje dvorac čija su vrata obojana u određenu boju, a ispod dvorca su prikazana tri različito obojana ključa. Cilj igre je otključati vrata odgovarajućim ključem (ključem obojanim istom bojom kao i vrata). Klikom na vrata se izgovara boja kojom su vrata obojana. Posljednja igra je igra pod nazivom Dominantna boja čiji cilj je spojiti životinju s odgovarajućom bojom, tj. odvući životinju na odgovarajuću mrlju. Za sve igre je moguće u postavkama odabrati koje boje će se prikazivati te glas (ženski ili muški) koji izgovara boju. U postavkama je također moguće uključiti opciju za prilagođeni način korištenja koja aktivira svojstvo kojim se tipke za natrag i za resetiranje aktiviraju dugim pritiskom čime se aplikacija prilagođava zahtjevima djece s višestrukim teškoćama.

ICT-AAC Učimo mjere

Učimo mjere

Aplikacija Učimo mjere korisna je učenicima osnovnih škola pri obradi gradiva iz mjerenja, preciznije pretvorbi mjernih jedinica, a učenicima srednjih škola može izvrsno poslužiti za ponavljanje i utvrđivanje ovog gradiva.

U nastavi matematike nižih razreda osnovne škole mjeri se duljina dužine, duljina vremenskog intervala, masa tijela, površina likova, obujam tijela i tekućina. Tako primjerice kada mjerimo duljinu neke dužine uspoređujemo je s duljinom jedinične dužine, odnosno jediničnom mjerom za duljinu. Iz osnovne mjerne jedinice (metar) ostale dobivamo korištenjem prefiksa za red veličine (mili, centi, deci, kilo i dr.). Učenici ovog uzrasta ne poznaju razlomke ni decimalne brojeve pa uče isključivo pretvaranje većih mjernih jedinica u manje.

U višim razredima osnovne škole uz sve navedeno mjeri se u nastavi fizike i kemije (temperatura, brzina, gustoća, i dr.) i u nastavi informatike (količina informacija). Pretvaranje mjernih jedinica tada se izvodi u oba smjera: iz većih u manje i iz manjih u veće jedinice.

Zadatke pretvorbe mjernih jedinica učenici često nauče formalno i zaborave do dolaska u sljedeći razred pa je aplikacija Učimo mjere koristan materijal u svim aspektima nastave od same obradbe i motiviranja učenika do vježbanja koje uz nju nije više nije suhoparno i dosadno.

Aplikacija učeniku omogućuje aktivno učenje i samostalno vježbanje pretvaranja mjernih jedinica - u slučaju pogreške aplikacija ukazuje na pogrešku, a može se i postupno promijeniti razina složenosti zadatka. Za učenike koji imaju više poteškoća pri savladavanju ovog gradiva osim točnog rješenja ponuđen je i postupak rješavanja.

Učenicima kroz ovaj način rada mjerenje i pretvaranje mjernih jedinica postaje privlačnije i zanimljivije. Učitelji je mogu koristiti npr. na interaktivnoj pametnoj ploči. Aplikacija je stoga izvrsno pomoćno sredstvo koja osuvremenjuje nastavu i unosi dašak nove tehnologije koja je neophodna u nastavi s djecom iz generacije kojima je ona prirodan način učenja.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

Upotreba aplikacije

Aplikacija pruža mogućnost učenja i vježbanja pretvaranja mjernih jedinica u sljedećim kategorijama: 1. Mjerne jedinice za masu/duljinu/vrijeme, 2. Mjerne jedinice za površinu, 3. Mjerne jedinice za obujam, 4. Mjerne jedinice za temperaturu i 5. Mjerne jedinice za količinu informacija. U svakoj kategoriji je moguće prilagoditi postavke, kao npr. uključiti opciju za prikaz postupka, uključiti opciju za prikaz tipke za rješenje, odabrati težinu zadataka (od 1 do 4). Također, za svaku kategoriju je moguće unijeti vlastite zadatke za vježbanje određenih tipova zadataka pretvorbi manjih jedinica u veće i obrnuto. U postavkama kategorije Mjerne jedinice za masu/duljinu/vrijeme moguće je odabrati da se prikazuju zadaci koji su vezani samo uz duljinu, ili samo uz vrijeme, ili samo uz masu, ovisno o potrebi. Također, u postavkama kategorije Mjerne jedinice za količinu informacija moguće je odabrati koje će višekratnike, decimalne ili binarne, sustav za pretvorbu računalnih jedinica koristiti.

ICT-AAC Komunikacijski ključevi

Komunikacijski ključevi

Aplikacija Komunikacijski ključevi namijenjena je za rad logopeda s osobama s afazijom. Jedna od najčešćih teškoća na koje nailaze osobe s afazijom jesu teškoće imenovanja. Aplikacija olakšava imenovanje simbola uz pomoć pisanih i akustičkih ključeva. Simboli su podijeljeni u pet kategorija: OSJEĆAJI, RADNJE, RADNJE+OBJEKTI, PREDMETI, PROSTORIJE. Svi simboli su dostupni u 3 oblika: crtež, crtež u boji i fotografija. Dodatna, šesta kategorija, ima mogućnost dodavanja novih, vlastitih simbola te njihovih ključeva. Aplikacija Komunikacijski ključevi razvijena je u suradnji Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

ICT-AAC Vremenski vrtuljak

Objavljena nova aplikacija Vremenski vrtuljak

Objavljena je nova aplikacija ICT-AAC Vremenski vrtuljak, dostupna za uređaje s operacijskim sustavom Android.

Već početkom formalnog školovanja najmlađi se učenici u okviru predmeta priroda i društvo kroz različite nastavne jedinice osposobljavaju za snalaženje u vremenu. Imenovanje godišnjih doba, dana u tjednu i mjeseci u godini kao i prepoznavanje njihovog točnog redoslijeda kompetencije su koje učenici stječu tijekom prvog odnosno drugog razreda osnovne škole. U svakodnevnom životu često se oslanjamo na različite oblike vizualne podrške pomoću kojih organiziramo svoje vrijeme i obaveze u danu, tjednu, mjesecu (planeri, podsjetnici, e-kalendari). Navedeno je motivacija za razvoj aplikacije Vremenski vrtuljak koja na zabavan i interaktivan način povezuje upoznavanje s različitim aspektima vremena i opisane ishode. Najvažniji element aplikacije su grafički simboli koji su osmišljeni na način da asociraju na pojam kojeg označavaju (npr. rujan je predstavljen grozdom) i time vizualno podržavaju usvajanje novih pojmova. Vremenski vrtuljak je namijenjen kako djeci tipičnoga razvoja tako i djeci koja imaju različite teškoće (specifične teškoće učenja, teškoće u razvoju).

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

Upotreba aplikacije

Aplikacija Vremenski vrtuljak omogućava usvajanje tri različita vida vremena: dane u tjednu, mjesece i godišnja doba. Svaka navedena cjelina se sastoji od dvije podteme „Učimo“ i „Slažemo“. Svi simboli koji predstavljaju vremenske oznake su popraćeni zvučnim zapisom. Opcija pod nazivom „Slažemo“ u okviru koje su dani, mjeseci odnosno godišnja doba poredani pogrešnim redoslijedom. Od korisnika aplikacije svako se vremenski pravilno redanje simbola nagrađuje veselim zvukom i smještanjem simbola na odgovarajuće mjesto, dok je pogrešan odabir simbola popraćen zvučnom negacijom.

U postavkama aplikacije je moguće odabrati vrstu slova (velika ili mala) kojima je pisan tekst ispod simbola, tj. nazivi dana, mjeseci i godišnjih doba, te hoće li se tekst uopće prikazivati. Također je moguće uključiti/isključiti opciju automatskog listanja simbola. U postavkama je moguće odabrati i broj slika koje se pojavljuju na ekranu u igri „Učimo“: jedna, dvije ili sve, te vrstu glasa za izgovor svakog simbola: muški ili ženski. Osim toga, prikaz aplikacije se može prilagoditi svakom korisniku na način da si korisnik sam odabere boju pozadine, boju okvira slike i boju teksta.