ICT-AAC Domino brojalica

ICT-AAC Domino brojalica

Poznavanje količine jedan je od preduvjeta za usvajanje pojma broja, odnosno osnova za buduće računanje. Djeci s teškoćama u razvoju aplikacija ICT-AAC Domino brojalica na atraktivan način pruža rana iskustva s količinom i brojevima, potpomognuto slikovnim i zvučnim zapisom. Aplikacija olakšava učenje povezivanja vizualnog simbola i količine te znamenke (brojke). Upravo tako povezani vizualni i auditivni simboli kod navedene skupine djece potiču, održavaju i unaprjeđuju vještine rane matematičke pismenosti neophodne za usvajanje pojma količine, a kasnije i za shvaćanjem značenja brojeva. Sve to je preduvjet za shvaćanjem osnovnih računskih operacija.

Koristeći aplikaciju djeca imaju priliku upoznati druge važne matematičke predvještine kao što su razlikovanje malo-puno i jednako mnogo povezivanjem različitih simbola koji predstavljaju istu količinu (simbol predmeta iz okoline/okruženja sa simbolom sa simbolom količine na domino pločici) te povezivanje brojeva i simbola s domino pločica. Prednost aplikacije je mogućnost njezine uporabe u obiteljskom okruženju i/ili predškolskim ustanovama te početnoj nastavi matematike u osnovnim školama. Aplikaciju mogu koristiti i mlađa djece tipičnog razvoja kod koje ne postoji potreba za dodatnom stručnom podrškom.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Upotreba aplikacije

Aplikacija pomaže pri učenju količine pomoću takozvanog domino principa - povezivanjem broja simbola prikazanih na ekranu i točkica na domino pločicama. Korisnici u okviru aplikacije imaju mogućnost naučiti količinu prebrojavanjem simbola ili prepoznavanjem zadanog broja.

Korisniku se u pojedinom zadatku prikazuju dva skupa simbola. Simboli su u skupovima raspoređeni poput točkica na domino pločicama. Ukoliko korisnik odabere rješavanje zadataka pomoću brojeva, problemski zadaci su prikazani brojevima, a ne simbolima. Lijevi skup uvijek sadrži dosad naučene količine, dok desni skup sadrži nove količine koje tek treba naučiti - npr. u igri "Učenje do 5" u lijevom skupu mogu biti količine 1, 2 ili 3, dok su u desnom količine 4 ili 5. Ponuđeni odgovori su u obliku domino pločica. Količine do 5 na domino pločicama su prikazane jednom bojom točkica, dok su količine veće od 5 prikazane kombinacijom dviju boja točkica. Svakim točnim odgovorom povećava se broj bodova/zvjezdica ispisan u gornjem desnom kutu ekrana.

U postavkama aplikacije nalazi se niz mogućnosti za prilagodbu sučelja. Moguće je prilagoditi način prikaza domino pločica – u rastućem ili pomiješanom poretku. Moguće je odabrati broj zadataka u jednom krugu igranja (od 5 do 20), kao i broj odgovora (domino pločica) koji se prikazuje korisniku (od 2 do 6). Dodatne mogućnost za prilagodbu aplikacije su uključivanje/isključivanje izgovora zvučnog zapisa simbola, odabir pozadine sučelja te postavljanje broja zvjezdica za pojedine igre na početnu vrijednost.

 

Plakat aplikacije u PDF obliku možete preuzeti klikom na sliku niže.