ICT-AAC Kvizaš

ICT-AAC Kvizaš

ICT-AAC Kvizaš (Kviz za školu) je aplikacija nastala u svrhu kreiranja materijala i poticanja motivacije tijekom učenja. Korisna je djeci redovnog razvoja, djeci s teškoćama u razvoju i svima ostalima kojima u učenju pomažu vizualni prikazi i forme pitanja.

Aplikacija se koristi na način da korisnik administrator registriranog profila (učitelj, roditelj ili skrbnik) kreira profile djece te im dodjeljuje pristup za pojedine edukacijske sadržaje i kvizove. Kreirane sadržaje organizira po kategorijama te ih tako tematski objedinjuje. Sadržaje koje može kreirati su:

(1) lekcije – sastoje se od jedne ili više jednostranih ili dvostranih prikaznica s tekstom i/ili fotografijom;

(2) kvizovi – sastoje se od pitanja s jednim točnim odgovorom od ponuđena četiri odgovora;

(3) junaci – fotografije, ikone ili simboli koji se odabiru na temelju djetetovih interesa, a pojavljuju se za vrijeme rješavanja kviza na način da dajući povratne informaciju služe kao motivatori djetetu.

Administrator (učitelj, roditelj ili skrbnik) ima uvid u rezultate kvizova koje su riješili pojedini korisnici, dok ukupni rezultat kviza nije vidljiv djetetu.

 

Aplikacija je dostupna putem web preglednika na poveznici.

 

ICT-AAC e-Galerija

e-Galerija web

Aplikacija ICT-AAC e-Galerija omogućuje slaganje priča pomoću niza sličica koje mogu biti fotografije snimljene integriranom kamerom uređaja, slike iz galerije uređaja ili fotografije i simboli iz ponuđenih besplatnih stranica. Svakoj sličici moguće je pridružiti tekstualni i zvučni zapis koji opisuju odgovarajući dio priče. Zvučni zapis se reproducira pritiskom na sličicu kod pregledavanja priča. Osim pregledavanja postojećih i stvaranja novih priča, aplikacija sadrži i četiri igre: "Slagalica", „Spajalica“, „Izbaci uljeza" i „Pitalica“. U igri "Slagalica" korisnik mora posložiti pomiješane sličice iz odabrane priče po pravilnom redoslijedu, dok kod igre "Spajalica" korisnik treba povezati tekst s odgovarajućom slikom. U igri „Izbaci uljeza“ korisnik mora odabrati sličice koje ne pripadaju priči, a u igri „Pitalica“ korisnik odgovara jesu li izjave koje se temelje na odabranoj priči točne ili netočne.

Postavke aplikacije omogućuju korisniku prilagodbu veličine slova i veličine sličica, automatsko listanje priča te promjenu boje pozadine, okvira sličica i teksta. Web verzija e-Galerije sastoji se od opcije izvoza i uvoza kreiranih sadržaja čime se, nakon slanja i dijeljenja datoteka, omogućava pristup kreiranim pričama na različitim uređajima na kojima se koristi web e-Galerija.

 

Aplikacija je dostupna putem web preglednika na poveznici.

ICT-AAC Vremenski vrtuljak

Objavljena nova aplikacija Vremenski vrtuljak

Aplikacija ICT-AAC Vremenski vrtuljak od sada je dostupna i za internetske preglednike.

Već početkom formalnog školovanja najmlađi se učenici u okviru predmeta priroda i društvo kroz različite nastavne jedinice osposobljavaju za snalaženje u vremenu. Imenovanje godišnjih doba, dana u tjednu i mjeseci u godini kao i prepoznavanje njihovog točnog redoslijeda kompetencije su koje učenici stječu tijekom prvog odnosno drugog razreda osnovne škole. U svakodnevnom životu često se oslanjamo na različite oblike vizualne podrške pomoću kojih organiziramo svoje vrijeme i obaveze u danu, tjednu, mjesecu (planeri, podsjetnici, e-kalendari). Navedeno je motivacija za razvoj aplikacije Vremenski vrtuljak koja na zabavan i interaktivan način povezuje upoznavanje s različitim aspektima vremena i opisane ishode. Najvažniji element aplikacije su grafički simboli koji su osmišljeni na način da asociraju na pojam kojeg označavaju (npr. rujan je predstavljen grozdom) i time vizualno podržavaju usvajanje novih pojmova. Vremenski vrtuljak je namijenjen kako djeci tipičnoga razvoja tako i djeci koja imaju različite teškoće (specifične teškoće učenja, teškoće u razvoju).

 

Aplikaciju možete pokrenuti u internetskom pregledniku sa sljedeće poveznice: POVEZNICA.

Verziju aplikacije za operacijski sustav Android možete preuzeti putem trgovine Play Store.

 

Upotreba aplikacije

Aplikacija Vremenski vrtuljak omogućava usvajanje tri različita vida vremena: dane u tjednu, mjesece i godišnja doba. Svaka navedena cjelina se sastoji od dvije podteme „Učimo“ i „Slažemo“. Svi simboli koji predstavljaju vremenske oznake su popraćeni zvučnim zapisom. Opcija pod nazivom „Slažemo“ u okviru koje su dani, mjeseci odnosno godišnja doba poredani pogrešnim redoslijedom. Od korisnika aplikacije svako se vremenski pravilno redanje simbola nagrađuje veselim zvukom i smještanjem simbola na odgovarajuće mjesto, dok je pogrešan odabir simbola popraćen zvučnom negacijom.

U postavkama aplikacije je moguće odabrati vrstu slova (velika ili mala) kojima je pisan tekst ispod simbola, tj. nazivi dana, mjeseci i godišnjih doba, te hoće li se tekst uopće prikazivati. Također je moguće uključiti/isključiti opciju automatskog listanja simbola. U postavkama je moguće odabrati i broj slika koje se pojavljuju na ekranu u igri „Učimo“: jedna, dvije ili sve, te vrstu glasa za izgovor svakog simbola: muški ili ženski. Osim toga, prikaz aplikacije se može prilagoditi svakom korisniku na način da si korisnik sam odabere boju pozadine, boju okvira slike i boju teksta.

ICT-AAC Susretnica

ICT-AAC Susretnica

Aplikacija Susretnica osmišljena je u svrhu podizanja svijesti o važnosti ispravnog pristupanja osobama s različitim tipovima invaliditeta.

Ljudi često u želji da pomognu osobi s invaliditetom, zbog krivog pristupa dovedu ne samo osobu s invaliditetom u neugodan položaj, već i sebe, nakon čega se loše osjećaju te odustaju u budućim situacijama uopće pristupiti osobi s invaliditetom. Stoga je svrha ove aplikacije upravo prikazati na praktičnim i životnim primjerima što je ispravno u ovom kontekstu. Aplikacija je razvijena u suradnji s udrugama čiji su članovi osobe s različitim tipovima invaliditeta, a u samoj aplikaciji su obuhvaćene različite svakodnevne situacije (npr. čekanje na kolodvoru, ulazak u dizalo, prelazak raskrižja, parkiralište itd.) u kojima se često javlja potreba za inicijacijom komunikacije. Vrlo često osobe koje žele pomoći odmah kreću u akciju, bez da uopće pitaju osobu s invaliditetom treba li joj pomoć i želi li uopće pomoć, što je prva i osnovna stvar na koju se žele uputiti korisnici ove aplikacije. Točnije, želi se naglasiti da uvijek treba prvo pozdraviti i predstaviti se te pitati osobu treba li joj i želi li prihvatiti ponuđenu pomoć, asistenciju ili ostvariti bilo koji oblik komunikacije. Ono na što dalje upućuje ova aplikacija je na koji način se pruža pomoć ili asistencija u različitim situacijama osobama s različitim tipovima invaliditeta (npr. slijepim osobama, gluhim osobama, osobama u kolicima i sl.). Aplikacija na atraktivan način, uz odabir jednog od dva ponuđena avatara, prikazuje različite svakodnevne situacije te u obliku svojevrsnog kviza navodi korisnika do ispravnih spoznaja o pristupu i oblicima komunikacije s osobama s invaliditetom. Uz to, aplikacija je također i pristupačna, što znači da je mogu koristiti osobe s različitim tipovima invaliditeta, točnije ugrađene su određene prilagodbe poput opcije koja simulira rad čitača zaslona.

Ova aplikacija primarno može doprinijeti u podizanju svijesti o tome koliko je važno znati ispravno pristupiti osobama s invaliditetom u svakodnevnim situacijama, naučiti korisnika o ispravnim pristupima koji se, uz neke općenite segmente, odnose i na tip/vrstu invaliditeta, dok sekundarno potiče korisnika na razmišljanje o važnosti pristupačnih rješenja te povećava svijest o izazovima s kojima se susreću osobe s invaliditetom. 

Aplikaciju možete pokrenuti u internetskom pregledniku sa sljedeće poveznice: POVEZNICA.

Verziju aplikacije za operacijski sustav Android možete preuzeti putem trgovine Play Store dok verziju za Apple uređaje možete preuzeti putem trgovine App Store.

 

Opširnije...

ICT-AAC Lozinka

ICT-AAC Lozinka

Budući da se danas djeca u sve mlađoj dobi susreću s digitalnim svijetom, njihova sigurnost u digitalnom svijetu može se promatrati kao jedan od najtežih izazova. Kao osnovnu, ali i najbitniju vrstu zaštite u svakodnevnim avanturama djeteta u digitalnom okruženju koristi se lozinka. Lozinkom je moguće steći određenu razinu samostalnosti i sigurnosti, a može se koristiti kao ključ do djetetovog mobitela, tableta ili računala, kao i raznih korisničkih računa. Lozinka štiti podatke i daje osjećaj privatnosti. Upravo su to razlozi zbog kojih je potrebno odabrati ne samo lako pamtljivu lozinku, nego lozinku koja će biti dovoljno jaka kako bi naše podatke zaštitila od zlonamjernih pojedinaca. Unatoč postojanju različitih programskih rješenja čija je svrha zaštita djece na Internetu i dalje se događaju nepoželjne situacije koje se odražavaju na sigurnost djece u digitalnom okruženju. Razlozi tome mogu biti u nedovoljnoj svijesti o postojanju i pristupu tim programskih rješenjima, ali i u njihovoj svrsishodnosti, prikladnosti ciljnoj populaciji i samom sadržaju koji je rješenjem obuhvaćen.

Osim što je web aplikacija ICT-AAC Lozinka vizualno atraktivna, sadržajno i smisleno je vrlo korisna za djecu. Iako potpuna sigurnost danas ne postoji, ova aplikacija nas na zanimljiv način može naučiti kako kreirati sigurnu lozinku! Cilj je kroz igru testirati koliko je lozinka jaka, ojačati sposobnosti za pamćenje lozinke, ali uz to, ova aplikacija pruža i mogućnost za generiranje sigurne lozinke. Aplikacija se sastoji od kviza, testera i generatora lozinke. Stoga, odigrajte kviz, testirajte svoju lozinku, generirajte onu koja je sigurna i budite zaštićeni!

Aplikacija je dostupna putem web preglednika na poveznici: Lozinka.

ICT-AAC Učimo prijedloge

ICT-AAC Učimo prijedloge

Prijedlozi su vrsta riječi koja često djeci s jezičnim teškoćama predstavlja veliki izazov u usvajanju jezika što je vidljivo u njihovom razumijevanju jezika, ali i u izražavanju. Djeca s jezičnim teškoćama, ali i druga djeca koja teže ovladavaju jezikom, prijedloge uopće ne koriste (npr. bio sam kinu) ili ih koriste na pogrešan način (npr. slika je u zidu).

Aplikacija ICT-AAC Učimo prijedloge, preko četiri različite igre i uz vizualnu podršku olakšava njihovo usvajanje djeci koja otežano usvajaju jezik. Ovisno o jezičnoj razvojnoj razini djeteta, aplikacija nudi mogućnost poučavanja jednostavnijih ili složenijih prijedloga te mogućnost odabira razine igre ovisno o stupnju zahtjevnosti. U prvoj igri, Učenje, dijete se upoznaje s prijedlozima. U drugoj igri, Pospremanje, potiče se razumijevanje pojedinih prijedloga, a u trećoj, Igri skrivača, očekuje se od djeteta uporaba pojedinog prijedloga. Posljednja igra, Pitalica, najzahtjevnija je jer dijete treba prepoznati ispravnu ili pogrešnu uporabu prijedloga.

Uz ovladavanje jezičnim znanjima, posebnost je ove aplikacije i mogućnost učenja značenja simbola koji prikazuju prijedloge. Poznavanje tih simbola važno je djeci koja komuniciraju različitim oblicima potpomognute komunikacije (primjerice komunikacijskim knjigama ili komunikatorima).

Aplikacija je dostupna putem web preglednika na poveznici.

 

ICT-AAC Pisalica

ICT-AAC Pisalica

Aplikacija ICT-AAC Pisalica olakšava učenje pravilnog pisanja velikih tiskanih slova (grafema) koje nije dovoljno zastupljeno u dostupnim aplikacijama. Poznato je da je poznavanje i imenovanje slova, uz fonološku svjesnost, jedan od najznačajnijih pretkazatelja spremnosti za poduku čitanja. Osim samog imenovanja slova, od djece se već početkom školovanja očekuje da savladaju pravilnu orijentaciju pisanja slova te pravilo pisanja za svako slovo. Međutim, djeca predškolske dobi često sama pokušavaju pisati slova prema primjerima koja vide u svojoj okolini (primjerice iz slikovnica, novina, s jumbo plakata). Nerijetko djeca tako upamte pogrešnu orijentaciju slova (poznato kao zrcalno pisanje) ili pogrešni smjer pisanja. Takav pogrešno naučen način pisanja često je teško ispraviti. Aplikacija je namijenjena djeci predškolske i školske dobi.

 

Aplikacija je dostupna putem web preglednika na poveznici.

 

Opširnije...

ICT-AAC Jezična gradilica

ICT-AAC Jezicna Gradilica

ICT-AAC Jezična gradilica je jedina od ICT-AAC aplikacija koja je namijenjena poticanju morfološkog razvoja djece predškolske dobi. Primjerena je za djecu s urednim jezičnim sposobnostima, te svakako za djecu s teškoćama u jezičnom razvoju. Aplikacija omogućava korisnicima da im se na vizualno atraktivan i zabavan način približe gramatički morfemi za imensku i glagolsku množinu. Prednost aplikacije je mogućnost njezinog korištenja u različitim kontekstima (npr. predškolskim ustanovama i u obiteljskom okruženju).

 

Aplikacija je dostupna putem web preglednika na poveznici.

 

Opširnije...

ICT-AAC Koliko je sati

ICT-AAC Koliko je sati

Još od predškolske dobi djeca se susreću s vremenskim pojmovima prije i poslije, jučer, danas i sutra, nabrajaju pojmove kao što su dani u tjednu i godišnja doba te mogu pravilnim kronološkim redoslijedom ispričati niz doživljaja ili prepričati priču koju su čula. Unatoč tome, djeci je vrlo teško shvatiti koncept vremena kao kontinuuma u kojem svaki događaj ili vrijeme između događaja traju određen period te da se to može izmjeriti i precizno izraziti satima, minutama i sekundama.

Aplikacija ICT-AAC Koliko je sati namijenjena je djeci s teškoćama u razvoju, ali i djeci urednog razvoja za poticanje snalaženja u vremenu pomoću iskazivanja trajanja događaja u vremenskim jedinicama. Također, uporabom aplikacije učvršćuju se veza brojke i količine te općenito pojma količine te poboljšava razumijevanje slijeda događaja u vremenu.

Aplikacija je dostupna putem web preglednika na poveznici.

 

Opširnije...

ICT-AAC Učimo boje

Učimo mjere

Učimo boje interaktivna je aplikacija osmišljena kao motivacija i svojevrsni alat za upoznavanje s bojama. Namijenjena je djeci s višestrukim teškoćama iako aplikaciju mogu koristiti i djeca tipičnog razvoja. Aplikacija se temelji na korištenju audiovizualnih elemenata bliskih djeci s naglaskom na jednostavnost i jasnu prepoznatljivost. U glavnom izborniku ponuđene su četiri razine progresivne težine (Prepoznavanje boje, Razlikovanje boje, Otključavanje vrata, Dominantna boja) kojima je cilj na zabavan način olakšati učenje, prepoznavanje i razlikovanje boja. Korisnik dodatno može u postavkama aplikacije odabrati boje koje želi koristiti u aplikaciji, glas, prikaz teksta te prilagođeni način korištenja koji mijenja određene parametre aplikacije čime se aplikacija prilagođava zahtjevima djece s višestrukim teškoćama. Aplikacija je razvijena u suradnji sa stručnim timom Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra kako bi zahtjevi za izgled i funkcionalnost aplikacije bili prilagođeni djeci s višestrukim teškoćama.

 

Aplikacija je dostupna putem web preglednika na poveznici.

Upotreba aplikacije

Prva od četiri ponuđene igre u glavnom izborniku je igra pod nazivom Prepoznavanje boja u kojoj se korisniku prikazuje mrlja obojana određenom bojom. Klikom na mrlju izgovara se boja, a klikom na tipku u desnom gornjem kutu prelazi se na sljedeću boju. Sljedeća igra je igra pod nazivom Razlikovanje boje u kojoj korisnik najprije odabire lik životinje s kojim želi igrati igru. U igri se ispod lika životinje nalaze tri ponuđene boje od kojih je moguće odabrati jednu kojom će se lik obojati. Klikom na lik životinje se izgovara boja u koju je lik obojan, a klikom na tipku u desnom gornjem kutu omogućeno je ponovno bojanje lika. Treća igra je igra pod nazivom Otključavanje vrata u kojoj se korisniku prikazuje dvorac čija su vrata obojana u određenu boju, a ispod dvorca su prikazana tri različito obojana ključa. Cilj igre je otključati vrata odgovarajućim ključem (ključem obojanim istom bojom kao i vrata). Klikom na vrata se izgovara boja kojom su vrata obojana. Posljednja igra je igra pod nazivom Dominantna boja čiji cilj je spojiti životinju s odgovarajućom bojom, tj. odvući životinju na odgovarajuću mrlju. Za sve igre je moguće u postavkama odabrati koje boje će se prikazivati te glas (ženski ili muški) koji izgovara boju. U postavkama je također moguće uključiti opciju za prilagođeni način korištenja koja aktivira svojstvo kojim se tipke za natrag i za resetiranje aktiviraju dugim pritiskom čime se aplikacija prilagođava zahtjevima djece s višestrukim teškoćama.

Aplikacija Pričajmo slikama

Živimo u svijetu u kojem se intenzivno komunicira. Govorom, tekstom i video porukama.

Jeste li čuli za potpomognutu komunikaciju?

Znakovni jezik ste sigurno vidjeli, no znate li da postoje dogovoreni grafički simboli za komunikaciju?

Znate li da se koriste u svakodnevnom životu, da ih i sami ponekad koristite kad u poruke stavljate emotikone, ali i da neke osobe komuniciraju uz pomoć simbola?

Zaigrajte ovu zanimljivu igru i saznajte još ponešto o potpomognutoj komunikaciji! (poveznica)

Igra je razvijena na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u timu studenata na predmetu Diplomski projekt u ak. godini 2017/2018, uz stručne savjete suradnika sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

HAKOM Kviz

U okviru suradnje "Pogled u budućnost" HAKOM-a i Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu razvijena je web-aplikacija u formi interaktivnog kviza znanja o pravima i pristupačnosti na Internetu.

Cilj aplikacije je edukacija i podizanje svijesti o barijerama s kojima se susreću osobe s invaliditetom te o načinima kako se te barijere mogu umanjiti pravilnim dizajnom sjedišta weba.

U početnom dijelu aplikacije navedeni su osnovni pojmovi o pristupačnosti i upozorava se na veliki broj osoba s invaliditetom te barijerama s kojima se oni susreću pri korištenju Interneta.

Pokretanjem kviza znanja korisnik provjerava svoje znanje o općim pravima korisnika elektroničkih komunikacija te posebno o pravima osoba s invaliditetom.

Tijekom rješavanja kviza znanja korisnik može uključiti simulacije motoričkih, vizualnih ili kognitivnih poteškoća i na taj način dobiti dojam kako ove stranice vide osobe s različitim poteškoćama. Pri tome se na ekranu prikazuje opis poteškoće koja se simulira, kao i smjernice web dizajnerima na koji način da pravilnim dizajnom implementiraju pristupačne stranice i smanje barijere za korisnike koji imaju prikazane poteškoće.

Kviz također ima mogućnost odabira crno bijelog dizajna svih stranica s najvećim kontrastom pozadine i teksta, mogućnost povećanja veličine teksta, ozvučen je i prilagođen pokretanju u preglednicima malih pokretnih uređaja.

Kvizu možete pristupiti na slijedećoj poveznici.

Aplikacija Vizualni raspored

Vizualni raspored je sustav vizualne podrške koji prikazuje aktivnosti prema redoslijedu kojim će se te aktivnosti odvijati. Upotreba rasporeda uključuje pokazivanje i uzimanje slike s ploče kada je vrijeme za neku aktivnost ili korak unutar aktivnosti te stavljanje u kutiju na kojoj piše „gotovo“ kada je određeni korak izvršen.

Rasporedi omogućuju planiranje zamijeniti s nadolazećih aktivnosti te na taj način potiču djetetovu samostalnost u izvođenju niza aktivnosti. Rasporedi prikazuju aktivnosti prema redoslijedu kojim se te aktivnosti odvijaju i na taj način potiču vještine sekvencioniranja.

Rasporedi osiguravaju predvidljivost i konzistentnost, povećavaju razumijevanje onoga što slijedi, očekivanja čine jasnijima, a okruženje za učenje strukturiranim. Zbog toga njihova primjena olakšava između aktivnosti, smanjuje nepoželjna ponašanja te reducira anksioznost.

Aplikacija Vizualni raspored dostupna je putem web preglednika na poveznici.

ICT-AAC Glaskalica

ICT-AAC Glaskalica

Aplikacija ICT-AAC Glaskalica pomaže pri savladavanju fonološke svjesnosti koja predstavlja jednu od osnovnih predvještina čitanja. U tom smislu uključuje prepoznavanje prvog, zadnjeg ili svih glasova riječi. Kako bi se omogućilo postepeno učenje, aplikacija zadatke razlikuje prema složenosti riječi.

Ukupno, korisnici imaju na raspolaganju šest mogućih ”težina” igre u okviru kojih pogađaju glasove na više od 200 odabranih riječi. Uz svaku zadanu riječ korisnicima se prikazuje sličica koja predstavlja pojam koji odgovara zadanoj riječi. Omogućeno je i izgovaranje cijele riječi kao i slovkanje riječi glas po glas.

Uz postojeće inačice aplikacije za operacijske sustave Apple iOS i Android, od sada je dostupna i aplikacija koja se pokreće u pregledniku weba. Novost u ovoj verziji aplikacije jest poseban mod za slijepe i slabovidne kojem možete pristupiti putem postavki. Za korištenje preporučamo preglednik Chrome, a aplikaciju možete pokrenuti ovdje.

 

 

Saznajte više...