HAKOM Kviz

U okviru suradnje "Pogled u budućnost" HAKOM-a i Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu razvijena je web-aplikacija u formi interaktivnog kviza znanja o pravima i pristupačnosti na Internetu.

Cilj aplikacije je edukacija i podizanje svijesti o barijerama s kojima se susreću osobe s invaliditetom te o načinima kako se te barijere mogu umanjiti pravilnim dizajnom sjedišta weba.

U početnom dijelu aplikacije navedeni su osnovni pojmovi o pristupačnosti i upozorava se na veliki broj osoba s invaliditetom te barijerama s kojima se oni susreću pri korištenju Interneta.

Pokretanjem kviza znanja korisnik provjerava svoje znanje o općim pravima korisnika elektroničkih komunikacija te posebno o pravima osoba s invaliditetom.

Tijekom rješavanja kviza znanja korisnik može uključiti simulacije motoričkih, vizualnih ili kognitivnih poteškoća i na taj način dobiti dojam kako ove stranice vide osobe s različitim poteškoćama. Pri tome se na ekranu prikazuje opis poteškoće koja se simulira, kao i smjernice web dizajnerima na koji način da pravilnim dizajnom implementiraju pristupačne stranice i smanje barijere za korisnike koji imaju prikazane poteškoće.

Kviz također ima mogućnost odabira crno bijelog dizajna svih stranica s najvećim kontrastom pozadine i teksta, mogućnost povećanja veličine teksta, ozvučen je i prilagođen pokretanju u preglednicima malih pokretnih uređaja.

Kvizu možete pristupiti na slijedećoj poveznici.