ICT-AAC Učimo mjere

Učimo mjere

Aplikacija Učimo mjere korisna je učenicima osnovnih škola pri obradi gradiva iz mjerenja, preciznije pretvorbi mjernih jedinica, a učenicima srednjih škola može izvrsno poslužiti za ponavljanje i utvrđivanje ovog gradiva.

U nastavi matematike nižih razreda osnovne škole mjeri se duljina dužine, duljina vremenskog intervala, masa tijela, površina likova, obujam tijela i tekućina. Tako primjerice kada mjerimo duljinu neke dužine uspoređujemo je s duljinom jedinične dužine, odnosno jediničnom mjerom za duljinu. Iz osnovne mjerne jedinice (metar) ostale dobivamo korištenjem prefiksa za red veličine (mili, centi, deci, kilo i dr.). Učenici ovog uzrasta ne poznaju razlomke ni decimalne brojeve pa uče isključivo pretvaranje većih mjernih jedinica u manje.

U višim razredima osnovne škole uz sve navedeno mjeri se u nastavi fizike i kemije (temperatura, brzina, gustoća, i dr.) i u nastavi informatike (količina informacija). Pretvaranje mjernih jedinica tada se izvodi u oba smjera: iz većih u manje i iz manjih u veće jedinice.

Zadatke pretvorbe mjernih jedinica učenici često nauče formalno i zaborave do dolaska u sljedeći razred pa je aplikacija Učimo mjere koristan materijal u svim aspektima nastave od same obradbe i motiviranja učenika do vježbanja koje uz nju nije više nije suhoparno i dosadno.

Aplikacija učeniku omogućuje aktivno učenje i samostalno vježbanje pretvaranja mjernih jedinica - u slučaju pogreške aplikacija ukazuje na pogrešku, a može se i postupno promijeniti razina složenosti zadatka. Za učenike koji imaju više poteškoća pri savladavanju ovog gradiva osim točnog rješenja ponuđen je i postupak rješavanja.

Učenicima kroz ovaj način rada mjerenje i pretvaranje mjernih jedinica postaje privlačnije i zanimljivije. Učitelji je mogu koristiti npr. na interaktivnoj pametnoj ploči. Aplikacija je stoga izvrsno pomoćno sredstvo koja osuvremenjuje nastavu i unosi dašak nove tehnologije koja je neophodna u nastavi s djecom iz generacije kojima je ona prirodan način učenja.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

Upotreba aplikacije

Aplikacija pruža mogućnost učenja i vježbanja pretvaranja mjernih jedinica u sljedećim kategorijama: 1. Mjerne jedinice za masu/duljinu/vrijeme, 2. Mjerne jedinice za površinu, 3. Mjerne jedinice za obujam, 4. Mjerne jedinice za temperaturu i 5. Mjerne jedinice za količinu informacija. U svakoj kategoriji je moguće prilagoditi postavke, kao npr. uključiti opciju za prikaz postupka, uključiti opciju za prikaz tipke za rješenje, odabrati težinu zadataka (od 1 do 4). Također, za svaku kategoriju je moguće unijeti vlastite zadatke za vježbanje određenih tipova zadataka pretvorbi manjih jedinica u veće i obrnuto. U postavkama kategorije Mjerne jedinice za masu/duljinu/vrijeme moguće je odabrati da se prikazuju zadaci koji su vezani samo uz duljinu, ili samo uz vrijeme, ili samo uz masu, ovisno o potrebi. Također, u postavkama kategorije Mjerne jedinice za količinu informacija moguće je odabrati koje će višekratnike, decimalne ili binarne, sustav za pretvorbu računalnih jedinica koristiti.