Učimo slogove

Učimo slogove

Aplikacija Učimo slogove podučava korisnika izgovoru slogova i dolazi sa predefiniranim skupom slogova od 2 i 3 slova. Tijekom rada s aplikacijom korisniku se nasumičnim redoslijedom prikazuju slogovi naglašeni različitim bojama.

Aplikacija je razvijena u suradnji FER-a i Hrvatske zajednice za Down sindrom 2012. godine te je dorađena u okviru projekta ICT-AAC.

Aplikaciju je moguće preuzeti ovdje, dok je upute u obliku PDF-a moguće pročitati ovdje.

ICT-AAC e-Galerija Senior

ICT-AAC e-Galerija Senior

Ovo je prva aplikacija namijenjena osobama odrasle dobi razvijena u okviru projekta ICT-AAC. Individualne potrebe korisnika te razina komunikacijskog i jezično-govornog razvoja pojedinca odredit će način i svrhu korištenja aplikacije. Prvenstveno je osmišljena za ostvarivanje komunikacijskih potreba koje nastaju uslijed oštećenja mozga kao što su afazije i traumatske ozljede mozga. Aplikacija ICT-AAC e-Galerija Senior sadrži tri priče koje se sastoje od tri, četiri i sedam fotografija koje prikazuju slijed svakodnevnih događaja i obavljanja uobičajenih poslova. Radnja na svakoj pojedinoj slici je popraćena pisanim tekstom. Osim poticanja samostalnog izražavanja temeljem praćenja slijeda događaja, potiče se prepričavanje i stvaranje uzročno-posljedičnih veza.

Aplikacija možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

Aplikacija je korisna i u razvijanju sposobnosti praćenja vremenskog slijeda, stvaranja složenih rečenica prilikom govornog iskaza, razumijevanja zvučnog zapisa, pamćenja te imenovanja radnji, događaja, osoba i objekata. Opcija "Složi priču omogućuje slaganje poznate priče koja je prikazana drugačijim redoslijedom nego u originalu te potiče, osim jezičnih, i više kognitivne sposobnosti pamćenja i zaključivanja. Događaji pojedinog korisnika mogu se samostalno fotografirati i osmisliti kao nova priča što je izrazito važno jer omogućava prikaz osobnih iskustava koja su motivirajuća za odrasle osobe koje imaju afaziju ili traumatsko oštećenje mozga.

 

Opširnije...

ICT-AAC Domino brojalica

ICT-AAC Domino brojalica

Poznavanje količine jedan je od preduvjeta za usvajanje pojma broja, odnosno osnova za buduće računanje. Djeci s teškoćama u razvoju aplikacija ICT-AAC Domino brojalica na atraktivan način pruža rana iskustva s količinom i brojevima, potpomognuto slikovnim i zvučnim zapisom. Aplikacija olakšava učenje povezivanja vizualnog simbola i količine te znamenke (brojke). Upravo tako povezani vizualni i auditivni simboli kod navedene skupine djece potiču, održavaju i unaprjeđuju vještine rane matematičke pismenosti neophodne za usvajanje pojma količine, a kasnije i za shvaćanjem značenja brojeva. Sve to je preduvjet za shvaćanjem osnovnih računskih operacija.

Koristeći aplikaciju djeca imaju priliku upoznati druge važne matematičke predvještine kao što su razlikovanje malo-puno i jednako mnogo povezivanjem različitih simbola koji predstavljaju istu količinu (simbol predmeta iz okoline/okruženja sa simbolom sa simbolom količine na domino pločici) te povezivanje brojeva i simbola s domino pločica. Prednost aplikacije je mogućnost njezine uporabe u obiteljskom okruženju i/ili predškolskim ustanovama te početnoj nastavi matematike u osnovnim školama. Aplikaciju mogu koristiti i mlađa djece tipičnog razvoja kod koje ne postoji potreba za dodatnom stručnom podrškom.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Opširnije...

ICT-AAC Pamtilica

ICT-AAC Pamtilica

Aplikacija ICT-AAC Pamtilica pripada nizu aplikacija koje su namijenjene poticanju predvještina čitanja na zabavan i atraktivan način. Vrlo često se pogrešno smatra da je za uspješno ovladavanje čitanjem jedino važno svladati imenovanje slova. Koncept fonološke svjesnosti je jedna od ključnih predvještina čitanja jer djeca prije formalne poduke čitanja postaju vješta u prepoznavanju, izdvajanju i "baratanju" dijelovima manjim od riječi.  Aplikacija je namijenjena svim korisnicima predškolske dobi koji pokazuju interes za predvještine čitanja, ali i za one koji se još uvijek nalaze u fazi prepoznavanja i izdvajanja prvoga glasa.

Aplikacija je zasnovana na prikazu simbola na korisničkom sučelju u formi mreže simbola te njihovo uparivanje temeljem početnog glasa te svojom strukturom podsjeća na igru memory. Uz svaki simbol pridružen je odgovarajući tekst, a odabirom simbola reproducira se zvučni zapis. Osim poticanja izdvajanja prvoga glasa, Pamtilica može potaknuti usvajanje novih riječi te utvrđivanje veze slovo-glas. Ovisno o individualnim potrebama i mogućnostima korisnika, u aplikaciji  su implementirane  različite mogućnosti podešavanja (od odabira boje pozadine, odabira broja parova do uključivanja/zaključavanja teksta s nazivom simbola).

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Opširnije...

Prepoznaj pojmove

Prepoznaj pojmove

Aplikacija Prepoznaj pojmove razvijena je na FER-u u sklopu doktorskog istraživanja dr.sc. Barbare Zagajšek pod mentorstvom izv. prof.dr.sc. Željke Car (FER) i prof. Jasmine Frey-Škrinjar (ERF) te uz stručnu podršku dr.sc. Jasmine Stošić. U testiranju aplikacije te pripremi za objavu sudjelovali su stručnjaci  projektnog tima ICT-AAC.

Riječ je o edukacijskoj aplikaciji za podučavanje novih pojmova korištenjem komunikacijskog sustava simbola. Model podučavanja implementiran u aplikaciji zasnovan je na modificiranom podučavanju diskriminativnim nalozima temeljenom na principima primijenjene analize ponašanja.  Radi se o priznatim i znanstveno utemeljenim bihevioralnim metodama podučavanja. Aplikacija je evaluirana s reprezentativnom skupinom krajnjih korisnika i edukacijsko-rehabilitacijskih stručnjaka.

Preporuča se detaljnije upoznavanje s mogućnostima aplikacije i metodom podučavanja diskriminativnim nalozima (kroz upute, ali i druge resurse) prije početka rada. Korisničke upute za aplikaciju nalaze se ovdje.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

   

ICT-AAC Matematički vrtuljak

ICT-AAC Matematički vrtuljak

Aplikacija ICT-AAC Matematički vrtuljak pomaže u savladavanju osnovnih matematičkih operacija kroz četiri ugrađene igre. U prvoj igri “Brojevi” korisnici trebaju prebrojati simbole na ekranu te odabrati odgovarajuće rješenje. Druga igra “Različiti skupovi” bavi se jednakostima skupova pri čemu korisnici moraju utvrditi sadrže li skupovi na lijevoj i desnoj strain ekrana isti broj simbola. Treća i četvrta igra “Operacije” objedinjuju osnovne matematičke operacije: zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje. Pri tome se u trećoj igri “Operacije do 10” navedene operacije izvode samo do broja 10 dok je u četvrtoj igri moguće vježbati sve do broja 99.

Kroz postavke aplikacije moguće je odabrati trebaju li se za operacije koristiti brojevi ili simboli (jabuke i kvadratići) , do kojeg broja će se provoditi vježbe osnovnih operacija te koliko će biti ponuđeno odgovora za odabir. Također, moguće je izolirati samo određene matematičke operacije.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Opširnije...

ICT-AAC Glaskalica

ICT-AAC Glaskalica

Aplikacija ICT-AAC Glaskalica pomaže pri savladavanju fonološke svjesnosti koja predstavlja jednu od osnovnih predvještina čitanja. U tom smislu uključuje prepoznavanje prvog, zadnjeg ili svih glasova riječi. Kako bi se omogućilo postepeno učenje, aplikacija zadatke razlikuje prema složenosti riječi.

Ukupno, korisnici imaju na raspolaganju šest mogućih ”težina” igre u okviru kojih pogađaju glasove na više od 200 odabranih riječi. Uz svaku zadanu riječ korisnicima se prikazuje sličica koja predstavlja pojam koji odgovara zadanoj riječi. Omogućeno je i izgovaranje cijele riječi kao i slovkanje riječi glas po glas.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Saznajte više...

ICT-AAC e-Galerija

ICT-AAC e-Galerija

Aplikacija ICT-AAC e-Galerija omogućuje slaganje priča pomoću niza sličica koje mogu biti fotografije snimljene integriranom kamerom uređaja, slike iz galerije uređaja ili simboli iz triju nekomercijalnih galerija (ARAASAC, Mulberry i Sclera).

Svakoj sličici moguće je pridružiti tekstualni i zvučni zapis koji opisuju odgovarajući dio priče. Zvučni zapis se reproducira pritiskom na sličicu kod pregledavanja priča. Osim pregledavanja postojećih i stvaranja novih priča, aplikacija sadrži i dvije igre: "Složi priču" i "Izbaci uljeza". Kod igre "Složi priču" korisnik mora posložiti pomiješane sličice iz odabrane priče po pravilnom redoslijedu, dok kod igre "Izbaci uljeza" korisnik mora odabrati sličice koje ne pripadaju priči. Postavke aplikacije omogućuju korisniku prilagodbu veličine slova i veličine sličica, automatsko listanje priča te promjenu boje pozadine, okvira sličica i teksta.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama PlayStore.

 

       

Opširnije...

ICT-AAC Slovarica

ICT-AAC Slovarica

Aplikacija ICT-AAC Slovarica olakšava učenje povezanosti između vizualnog simbola i novog fonološkog oblika. Upravo takvi upareni vizualni i auditivni simboli kod navedene skupine djece potiču, održavaju i unaprjeđuju vještine rane pismenosti neophodne za čitanje, a kasnije i za pisanje.

Osim rječničkog bogatstva (razumijevanja i uporabe), djeca stječu brojna druga jezična znanja, kao što su razumijevanje i namjera pisma. Nadalje, koristeći Slovaricu djeca imaju priliku upoznati druge važne predvještine čitanja kao što su imenovanje i izdvajanje slova/glasa na početku riječi, organizacija slova i riječi (smjer s lijeva na desno), vizualne oznake slova i riječi, pravila o riječima te vještine predviđanja. Prednost aplikacije Slovarica je mogućnost njezine uporabe u obiteljskom okruženju i/ili predškolskim ustanovama. Slovaricu mogu koristiti i djeca kod koje ne postoji potreba za dodatnom stručnom podrškom.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Opširnije...

ICT-AAC Matematička igraonica

ICT-AAC Matematička igraonica

U matematičkom opismenjavanju svoj doprinos daje aplikacija ICT-AAC Matematička igraonica kojom se potiče razvoj matematičkih (pred)vještina (razumijevanje postojanja objekta, sposobnost prepoznavanja i razlikovanja količine, manipulacija brojevima, razumijevanje redoslijeda brojeva te općenito razumijevanje brojevnog sustava).

Jasna je veza između jezičnih i matematičkih sposobnosti i poznato je da se mnoga matematička znanja usvajaju znatno prije početka formalne poduke. Djeci je jednostavnije razumjeti matematičke koncepte ako su ih imali prilike iskusiti na konkretnim primjerima te je u tome vrijednost ove aplikacije. Osim koncepata djeca se vrlo rano upoznaju i s matematičkim jezikom (više, manje, isto, različito) koji ponekad može biti zbunjujući. Mnoge riječi su neuobičajene ili imaju drugačije značenje u svakodnevnom životu a usvajanje matematičkih izraza i simbola od velike je važnosti za učenje matematike.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Opširnije...

ICT-AAC Komunikator

ICT-AAC Komunikator

Obilježja korisnika, kao što su vrsta teškoća, individualne potrebe i razina komunikacijskog i jezično-govornog razvoja, određuju način i svrhu za koje će se aplikacija koristiti. Aplikacija ICT-AAC Komunikator sadrži oko 1500 kategoriziranih simbola iz tri nekomercijalne galerije simbola, kao i mogućnost slaganja i prikaza više ekrana sa simbolima kroz koje se korisnik može kretati „listanjem“ (“swipe screen“). Dodirom slike simbola reproducira se odgovarajući zvučni zapis. Dugim dodirom (min. 2 sekunde) slike simbola pojavljuje se sučelje za odabir zamjenskog simbola u trenutnom prikazu. Opcijom zaključavanje simbola, odabrani simbol jedini ostaje aktivan i dostupan za dodir, ostale simbole se onemogućuje za dodir i zvučnu reprodukciju. Da bi zaključali simbol, potrebno je simbol za zaključavanje držati dodirnutog dvije sekunde, sve dok se u donjem lijevom kutu aplikacije ne pojavi ikona za zaključavanje simbola. Kasnijim dodirom na istu ikonu simbol se otključava.

Postavkama je moguće odrediti veličinu matrice za prikaz simbola (broj stupaca i redaka simbola na ekranu). Također moguće je dodati uz sliku i zvuk i pisani naziv simbola. Moguće je označiti jednu ili više kategorija koje će se prikazivati. Aplikacija nudi i funkcionalnost dodavanja vlastitih simbola. Pri dodavanju vlastitog simbola može se dodati slika iz memorije telefona ili korištenjem integrirane kamere uređaja, zatim unosi se tekstualni naziv simbola i može se snimiti odgovarajući zvučni zapis. Prilikom dodavanja vlastitog simbola potrebno ga je svrstati u neku od postojećih kategorija. Dodane simbole moguće je brisati ili uređivati mijenjajući im sliku, tekst ili zvuk.

Komunikator namijenjen uređajima s operacijskim sustavom Android razvila je tvrtka CROZ a za održavanje i dorade zadužen je tim projekta ICT-AAC.

Aplikacija možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Opširnije...