ICT-AAC Matematička igraonica

ICT-AAC Matematička igraonica

U matematičkom opismenjavanju svoj doprinos daje aplikacija ICT-AAC Matematička igraonica kojom se potiče razvoj matematičkih (pred)vještina (razumijevanje postojanja objekta, sposobnost prepoznavanja i razlikovanja količine, manipulacija brojevima, razumijevanje redoslijeda brojeva te općenito razumijevanje brojevnog sustava).

Jasna je veza između jezičnih i matematičkih sposobnosti i poznato je da se mnoga matematička znanja usvajaju znatno prije početka formalne poduke. Djeci je jednostavnije razumjeti matematičke koncepte ako su ih imali prilike iskusiti na konkretnim primjerima te je u tome vrijednost ove aplikacije. Osim koncepata djeca se vrlo rano upoznaju i s matematičkim jezikom (više, manje, isto, različito) koji ponekad može biti zbunjujući. Mnoge riječi su neuobičajene ili imaju drugačije značenje u svakodnevnom životu a usvajanje matematičkih izraza i simbola od velike je važnosti za učenje matematike.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Opširnije...

ICT-AAC Komunikator

ICT-AAC Komunikator

Obilježja korisnika, kao što su vrsta teškoća, individualne potrebe i razina komunikacijskog i jezično-govornog razvoja, određuju način i svrhu za koje će se aplikacija koristiti. Aplikacija ICT-AAC Komunikator sadrži oko 1500 kategoriziranih simbola iz tri nekomercijalne galerije simbola, kao i mogućnost slaganja i prikaza više ekrana sa simbolima kroz koje se korisnik može kretati „listanjem“ (“swipe screen“). Dodirom slike simbola reproducira se odgovarajući zvučni zapis. Dugim dodirom (min. 2 sekunde) slike simbola pojavljuje se sučelje za odabir zamjenskog simbola u trenutnom prikazu. Opcijom zaključavanje simbola, odabrani simbol jedini ostaje aktivan i dostupan za dodir, ostale simbole se onemogućuje za dodir i zvučnu reprodukciju. Da bi zaključali simbol, potrebno je simbol za zaključavanje držati dodirnutog dvije sekunde, sve dok se u donjem lijevom kutu aplikacije ne pojavi ikona za zaključavanje simbola. Kasnijim dodirom na istu ikonu simbol se otključava.

Postavkama je moguće odrediti veličinu matrice za prikaz simbola (broj stupaca i redaka simbola na ekranu). Također moguće je dodati uz sliku i zvuk i pisani naziv simbola. Moguće je označiti jednu ili više kategorija koje će se prikazivati. Aplikacija nudi i funkcionalnost dodavanja vlastitih simbola. Pri dodavanju vlastitog simbola može se dodati slika iz memorije telefona ili korištenjem integrirane kamere uređaja, zatim unosi se tekstualni naziv simbola i može se snimiti odgovarajući zvučni zapis. Prilikom dodavanja vlastitog simbola potrebno ga je svrstati u neku od postojećih kategorija. Dodane simbole moguće je brisati ili uređivati mijenjajući im sliku, tekst ili zvuk.

Komunikator namijenjen uređajima s operacijskim sustavom Android razvila je tvrtka CROZ a za održavanje i dorade zadužen je tim projekta ICT-AAC.

Aplikacija možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Opširnije...