Nova verzija e-Galerije za Apple uređaje

Nova verzija e-Galerije za Apple uređaje!

Istovremeno s objavama ostalih aplikacija, ažurirana je i nova verzija e-Galerije za iPad uređaje. Nakon perioda evaluacije aplikacije na ciljanoj skupini korisnika uočene su greške u aplikaciji koje su ispravljene u novoj verziji. Osim ispravaka grešaka, promijenjeno je fotografiranje pomoću integrirane kamere prilikom dodavanja novih priča u skladu s zadnjim verzijama ostalih aplikacija za iPad uređaje.

Aplikaciju možete preuzeti ovdje.