Aplikacije Učimo slogove, Učimo riječi i Učimo čitati

Učimo riječi

Aplikacije Učimo slogove, Učimo riječi i Učimo čitati namijenjene su učenju slova, riječi i svladavanju vještine čitanja. Specifične su po tome što sadrže predefinirani skup riječi namijenjen za postupno učenje prema razinama, uz svaku riječ je prikazan odgovarajući simbol te su unutar riječi pojedini slogovi naglašeni.

Aplikacije su razvijene u suradnji FER-a i Hrvatske zajednice za Down sindrom 2012. godine te su dorađene u okviru projekta ICT-AAC.

Aplikacija Učimo slogove pomaže pri učenju izgovora, spajanja i čitanja slogova i različitih kombinacija slova, pri čemu se koristi naglašavanje slogova korištenjem boje i nasnimljeni zvučni zapisi.

Aplikacije Učimo riječi i Učimo čitati pomažu pri svladavanju vještine čitanja i proširenju rječnika korisnika učenjem novih riječi koje su kategorizirane u nekoliko različitih kategorija koje se mogu odabrati sukladno potrebama pojedinog korisnika. Ugrađeno je naglašavanje slogova korištenjem boja i nasnimljeni su zvučni zapisi na hrvatskom jeziku uz sve pojmove. U aplikacijama je korištena galerija ARASAAC. Korisniku se može prilagoditi prikaz simbola, veličina i boja slova, a opcija naglašavanja slogova može se po potrebi isključiti kad je vještina čitanja svladana.

Više o samim aplikacijama, uključujući gdje ih preuzeti i upute o korištenju istih, možete pronaći na sljedećim poveznicama: