Objavljena nova verzija aplikacije Komunkator 2.0 za Android i iOS

Objavljene nove verzije aplikacije Komunkator za Android i iOS

U trgovinama aplikacijama Play Store za Android i AppStore za iOS objavljene su nove verzije aplikacije Komunikator 2.0. Nova verzija sadrži novu postavku koja omogućuje korištenje muškog glasa za izgovor simbola.

 

 

 

 

Opcija se može uključiti u postavkama aplikacija na sljedeći način:

Postavke za muški glas - Android
Izgled postavki za uključivanje muškog glasa za Android

 

Postavke za muški glas - iOS
Izgled postavki za uključivanje muškog glasa za iOS