Pričajmo slikama

Živimo u svijetu u kojem se intenzivno komunicira. Govorom, tekstom i video porukama.

Jeste li čuli za potpomognutu komunikaciju?

Znakovni jezik ste sigurno vidjeli, no znate li da postoje dogovoreni grafički simboli za komunikaciju?

Znate li da se koriste u svakodnevnom životu, da ih i sami ponekad koristite kad u poruke stavljate emotikone, ali i da neke osobe komuniciraju uz pomoć simbola?

Zaigrajte ovu zanimljivu igru i saznajte još ponešto o potpomognutoj komunikaciji! (poveznica)

Igra je razvijena na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u timu studenata na predmetu Diplomski projekt u ak. godini 2017/2018, uz stručne savjete suradnika sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.