Objavljena nova aplikacija Komunikacijski ključevi

Objavljena nova aplikacija Komunikacijski ključevi

Objavljena je nova aplikacija ICT-AAC Komunikacijski ključevi, dostupna za uređaje s operacijskim sustavima Android.

Aplikacija je namijenjena za rad logopeda s osobama s afazijom. Jedna od najčešćih teškoća na koje nailaze osobe s afazijom jesu teškoće imenovanja. Aplikacija olakšava imenovanje simbola uz pomoć pisanih i akustičkih ključeva. Simboli su podijeljeni u pet kategorija: OSJEĆAJI, RADNJE, RADNJE+OBJEKTI, PREDMETI, PROSTORIJE. Svi simboli su dostupni u 3 oblika: crtež, crtež u boji i fotografija. Dodatna, šesta kategorija, ima mogućnost dodavanja novih, vlastitih simbola te njihovih ključeva. Aplikacija Komunikacijski ključevi razvijena je u suradnji Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Verziju aplikacije za operacijski sustav Android možete preuzeti putem trgovine Play Store.