Objavljena nova aplikacija Lozinka!

ICT-AAC Lozinka

Objavljena je nova aplikacija ICT-AAC Lozinka, dostupna putem web preglednika.

Osim što je ova aplikacija vizualno atraktivna, sadržajno i smisleno je vrlo korisna za djecu. Iako potpuna sigurnost danas ne postoji, ova aplikacija nas na zanimljiv način može naučiti kako kreirati sigurnu lozinku! Cilj je kroz igru testirati koliko je lozinka jaka, ojačati sposobnosti za pamćenje lozinke, ali uz to, ova aplikacija pruža i mogućnost za generiranje sigurne lozinke. Aplikacija se sastoji od kviza, testera i generatora lozinke. Stoga, odigrajte kviz, testirajte svoju lozinku, generirajte onu koja je sigurna i budite zaštićeni!

Aplikaciju isprobajte putem web preglednika na poveznici: Lozinka.