Objavljena aplikacija ICT-AAC Jezično-govorna vježbalica za iOS uređaje

ICT-AAC Jezično-govorna vježbalica

Objavljena je aplikacija ICT-AAC Jezično-govorna vježbalica i za iOS uređaje. Ova aplikacije namijenjena je odraslim osobama sa složenim komunikacijskim potrebama, prvenstveno osobama s afazijom. Malobrojne su aplikacije na hrvatskome jeziku koje su dostupne osobama s afazijom. Rješavajući zadatke iz područja orijentacije u prostoru i vremenu, jezičnog razumijevanja i čitanja, osobe s afazijom imaju priliku jačati pojedine aspekte kognitivnih te jezično-govornih vještina. Aplikaciju je moguće koristiti u različitim kontekstima (npr. s logopedom u sklopu logopedske terapije ili individualno u kućnom okruženju). 

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama App Store, a više o upotrebi aplikacije možete pročitati na sljedećoj poveznici: POVEZNICA.