Objavljena nova aplikacija ICT-AAC Ćiribu Ćiriglas

ICT-AAC Ćiribu Ćiriglas

Aplikacija Ćiribu Ćiriglas namijenjena je djeci svih uzrasta za poticanje fonoloških sposobnosti, slušne diskriminacije, (pred)vještina čitanja i pisanja te uvježbavanje pravilne artikulacije pojedinih glasova. Prilagodite postavke aplikacije ovisno o vještini koju želite uvježbavati i prepustite djetetu da bude čarobnjak koji razvrstava simbole prema glasu kojeg taj simbol sadrži.

Kako bi se omogućilo postepeno učenje, aplikacija sadrži 4 razine težine (ciljani glas je na početku riječi, na kraju riječi, u sredini riječi ili u bilo kojoj poziciji u riječi). Uvježbavajte slušnu diskriminaciju glasova, automatizirajte pravilan izgovor, jačajte vještine fonološke svjesnosti i čitanja, a uz papir i olovku vježbajte vještinu pisanja. U pauzama od uvježbavanja zaigrajte uvijek zabavnu igru parova i učvrstite novostečeno znanje.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store za Android uređaje dok je verzija za Apple uređaje dostupna iz internetske trgovine aplikacijama App Store.

Više o načinu upotrebe aplikacije možete pročitati na stranici s aplikacijama ako odaberete Ćiribu Ćiriglas u izborniku s aplikacijama za pojedinu platformu (iOS, Android).