Objavljena aplikacija za financijsko opismenjavanje Kuna

Objavljeno: Ponedjeljak, 13. srpnja 2020.

Kuna

Suradnja između Studentske udruge „Ekonomska klinika“ pri Ekonomskom fakultetu i Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu rezultirala je razvojem aplikacije za financijsko opismenjivanje Kuna koja je dostupna za operacijske sustave Android i iOS.

Cilj aplikacije Kuna je edukacija i podizanje svijesti građana o važnosti financijske pismenosti u suvremenom društvu. Učenjem i prepoznavanjem osnovnih financijskih pojmova i kretanja, pojedinci usvajaju znanja i vještine koje im pružaju kompetencijske prednosti kod zapošljavanja, uče kako bolje upravljati vlastitim budžetom, te se bolje snalaze u turbulentnom svijetu financija.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store i App Store.

Više o načinu upotrebe aplikacije možete pročitati ovdje

Objavljena nova aplikacija ICT-AAC Jezično-govorna vježbalica

Objavljeno: Subota, 4. srpnja 2020.

ICT-AAC Jezično-govorna vježbalica

Objavljena je nova aplikacija ICT-AAC Jezično-govorna vježbalica, dostupna za uređaje s operacijskim sustavom Android.

Aplikacija ICT-AAC Jezično-govorna vježbalica jedna je od ICT-AAC aplikacija namijenjenih odraslim osobama sa složenim komunikacijskim potrebama, prvenstveno osobama s afazijom. Malobrojne su aplikacije na hrvatskome jeziku koje su dostupne osobama s afazijom. Rješavajući zadatke iz područja orijentacije u prostoru i vremenu, jezičnog razumijevanja i čitanja, osobe s afazijom imaju priliku jačati pojedine aspekte kognitivnih te jezično-govornih vještina. Aplikaciju je moguće koristiti u različitim kontekstima (npr. s logopedom u sklopu logopedske terapije ili individualno u kućnom okruženju).

Verziju aplikacije za operacijski sustav Android možete preuzeti putem trgovine Play Store.

Više o načinu upotrebe aplikacije možete pročitati ovdje.

Objavljena nova aplikacija ICT-AAC Učimo prijedloge

Objavljeno: Srijeda, 17. srpnja 2019.

ICT-AAC Učimo prijedloge

Objavljena je nova aplikacija ICT-AAC Učimo prijedloge, dostupna putem web preglednika te za uređaje s operacijskim sustavom Android.

Prijedlozi su vrsta riječi koja često djeci s jezičnim teškoćama predstavlja veliki izazov u usvajanju jezika što je vidljivo u njihovom razumijevanju jezika, ali i u izražavanju. Djeca s jezičnim teškoćama, ali i druga djeca koja teže ovladavaju jezikom, prijedloge uopće ne koriste (npr. bio sam kinu) ili ih koriste na pogrešan način (npr. slika je u zidu).

Aplikacija ICT-AAC Učimo prijedloge, preko četiri različite igre i uz vizualnu podršku olakšava njihovo usvajanje djeci koja otežano usvajaju jezik. Ovisno o jezičnoj razvojnoj razini djeteta, aplikacija nudi mogućnost poučavanja jednostavnijih ili složenijih prijedloga te mogućnost odabira razine igre ovisno o stupnju zahtjevnosti. U prvoj igri, Učenje, dijete se upoznaje s prijedlozima. U drugoj igri, Pospremanje, potiče se razumijevanje pojedinih prijedloga, a u trećoj, Igri skrivača, očekuje se od djeteta uporaba pojedinog prijedloga. Posljednja igra, Pitalica, najzahtjevnija je jer dijete treba prepoznati ispravnu ili pogrešnu uporabu prijedloga.

Uz ovladavanje jezičnim znanjima, posebnost je ove aplikacije i mogućnost učenja značenja simbola koji prikazuju prijedloge. Poznavanje tih simbola važno je djeci koja komuniciraju različitim oblicima potpomognute komunikacije (primjerice komunikacijskim knjigama ili komunikatorima).

Verziju aplikacije za operacijski sustav Android možete preuzeti putem trgovine Play Store. Aplikacija je dostupna i putem web preglednika (poveznica).

Dostupan obrazac za prijavu neispravnosti na ICT-AAC aplikacijama

Objavljeno: Utorak, 9. srpnja 2019.

Zabranjene bube u aplikacijama

Pronašli ste bubu u svojoj omiljenoj ICT-AAC aplikaciji? 

Ako tijekom korištenja bilo koje od naših ICT-AAC aplikacija uočite bilo kakvu grešku, molimo Vas da na sljedećoj poveznici upišete sve tražene podatke o aplikaciji i uređaju na kojima ste uočili grešku: Obrazac za unos grešaka.

Objavljena nova aplikacija ICT-AAC Pisalica

Objavljeno: Utorak, 31. srpnja 2018.

Objavljena nova aplikacija Pisalica

Objavljena je nova aplikacija ICT-AAC Pisalica, dostupna putem web preglednika te za uređaje s operacijskim sustavima Android i iOS.

Aplikacija ICT-AAC Pisalica olakšava učenje pravilnog pisanja velikih tiskanih slova (grafema) koje nije dovoljno zastupljeno u dostupnim aplikacijama. Poznato je da je poznavanje i imenovanje slova, uz fonološku svjesnost, jedan od najznačajnijih pretkazatelja spremnosti za poduku čitanja. Osim samog imenovanja slova, od djece se već početkom školovanja očekuje da savladaju pravilnu orijentaciju pisanja slova te pravilo pisanja za svako slovo. Međutim, djeca predškolske dobi često sama pokušavaju pisati slova prema primjerima koja vide u svojoj okolini (primjerice iz slikovnica, novina, s jumbo plakata). Nerijetko djeca tako upamte pogrešnu orijentaciju slova (poznato kao zrcalno pisanje) ili pogrešni smjer pisanja. Takav pogrešno naučen način pisanja često je teško ispraviti. Aplikacija je namijenjena djeci predškolske i školske dobi.

Verziju aplikacije za operacijski sustav Android možete preuzeti putem trgovine Play Store dok je verzija za Apple uređaje dostupna putem trgovine App Store. Aplikacija je dostupna i putem web preglednika (poveznica).

Više o načinu upotrebe aplikacije možete pročitati ovdje (za Android uređaje), ovdje (za iOS uređaje) te ovdje (web preglednici).

Objavljena nova aplikacija ICT-AAC Jezična gradilica

Objavljeno: Petak, 27. srpnja 2018.

Objavljena nova aplikacija Jezicna gradilica

Objavljena je nova aplikacija ICT-AAC Jezična gradilica, dostupna putem web preglednika te za uređaje s operacijskim sustavima Android i iOS.

Aplikacija ICT-AAC Jezična gradilica jedina je od ICT-AAC aplikacija koja je namijenjena poticanju morfološkog razvoja djece predškolske dobi. Primjerena je za djecu s urednim jezičnim sposobnostima, te svakako za djecu s teškoćama u jezičnom razvoju. Aplikacija omogućava korisnicima da im se na vizualno atraktivan i zabavan način približe gramatički morfemi za imensku i glagolsku množinu. Prednost aplikacije je mogućnost njezinog korištenja u različitim kontekstima (npr. predškolskim ustanovama i u obiteljskom okruženju).

Verziju aplikacije za operacijski sustav Android možete preuzeti putem trgovine Play Store dok je verzija za Apple uređaje dostupna putem trgovine App Store. Aplikacija je dostupna i putem web preglednika (poveznica).

Više o načinu upotrebe aplikacije možete pročitati ovdje (za Android uređaje), ovdje (za iOS uređaje) te ovdje (web preglednici).

Objavljena nova aplikacija ICT-AAC Koliko je sati

Objavljeno: Četvrtak, 19. srpnja 2018.

Objavljena nova aplikacija Koliko je sati

Objavljena je nova aplikacija ICT-AAC Koliko je sati, dostupna putem web preglednika te za uređaje s operacijskim sustavima Android i iOS.

Aplikacija ICT-AAC Koliko je sati namijenjena je djeci s teškoćama u razvoju, ali i djeci urednog razvoja za poticanje snalaženja u vremenu pomoću iskazivanja trajanja događaja u vremenskim jedinicama. Također, uporabom aplikacije učvršćuju se veza brojke i količine te općenito pojma količine te poboljšava razumijevanje slijeda događaja u vremenu.

Verziju aplikacije za operacijski sustav Android možete preuzeti putem trgovine Play Store dok je verzija za Apple uređaje dostupna putem trgovine App Store. Aplikacija je dostupna i putem web preglednika (poveznica).

Više o načinu upotrebe aplikacije možete pročitati ovdje (za Android uređaje), ovdje (za iOS uređaje) te ovdje (web preglednici).

Objavljena nova aplikacija ICT-AAC Učimo boje

Objavljeno: Nedjelja, 1. travnja 2018.

Objavljena nova aplikacija Učimo boje

Objavljena je nova aplikacija ICT-AAC Učimo boje, dostupna putem web preglednika te za uređaje s operacijskim sustavima Android i iOS.

Ova interaktivna aplikacija osmišljena je kao motivacija i svojevrsni alat za upoznavanje s bojama. Namijenjena je djeci s višestrukim teškoćama iako aplikaciju mogu koristiti i djeca tipičnog razvoja. Aplikacija se temelji na korištenju audiovizualnih elemenata bliskih djeci s naglaskom na jednostavnost i jasnu prepoznatljivost. U glavnom izborniku ponuđene su četiri razine progresivne težine (Prepoznavanje boje, Razlikovanje boje, Otključavanje vrata, Dominantna boja) kojima je cilj na zabavan način olakšati učenje, prepoznavanje i razlikovanje boja. Korisnik dodatno može u postavkama aplikacije odabrati boje koje želi koristiti u aplikaciji, glas, prikaz teksta te prilagođeni način korištenja koji mijenja određene parametre aplikacije čime se aplikacija prilagođava zahtjevima djece s višestrukim teškoćama. Aplikacija je razvijena u suradnji sa stručnim timom Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra kako bi zahtjevi za izgled i funkcionalnost aplikacije bili prilagođeni djeci s višestrukim teškoćama.

Verziju aplikacije za operacijski sustav Android možete preuzeti putem trgovine Play Store dok je verzija za Apple uređaje dostupna putem trgovine App Store. Aplikacija je dostupna i putem web preglednika (poveznica).

Više o načinu upotrebe aplikacije možete pročitati ovdje (za Android uređaje), ovdje (za iOS uređaje) te ovdje (web preglednici).

Objavljena nova aplikacija ICT-AAC Učimo mjere

Objavljeno: Ponedjeljak, 5. ožujka 2018.

Učimo mjere

Objavljena je nova aplikacija ICT-AAC Učimo mjere, dostupna za uređaje s operacijskim sustavom Android.

Aplikacija je korisna učenicima osnovnih škola pri obradi gradiva iz mjerenja, preciznije pretvorbi mjernih jedinica, a učenicima srednjih škola može izvrsno poslužiti za ponavljanje i utvrđivanje ovog gradiva. Razvijena je uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja u okviru projekta Učimo matematiku. Partneri su Hrvatska zajednica za Down Sindrom, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te Osnovna škola Trnjanska. 

Aplikacija učeniku omogućuje aktivno učenje i samostalno vježbanje pretvaranja mjernih jedinica - u slučaju pogreške aplikacija ukazuje na pogrešku, a može se i postupno promijeniti razina složenosti zadatka. Za učenike koji imaju više poteškoća pri savladavanju ovog gradiva osim točnog rješenja ponuđen je i postupak rješavanja.

Učenicima kroz ovaj način rada mjerenje i pretvaranje mjernih jedinica postaje privlačnije i zanimljivije. Učitelji je mogu koristiti npr. na interaktivnoj pametnoj ploči. Aplikacija je stoga izvrsno pomoćno sredstvo koja osuvremenjuje nastavu i unosi dašak nove tehnologije koja je neophodna u nastavi s djecom iz generacije kojima je ona prirodan način učenja.

Verziju aplikacije za operacijski sustav Android možete preuzeti putem trgovine Play Store, a više o načinu upotrebe aplikacije možete pročitati ovdje.

Objavljena nova aplikacija Komunikacijski ključevi

Objavljeno: Utorak, 27. veljače 2018.

Objavljena nova aplikacija Komunikacijski ključevi

Objavljena je nova aplikacija ICT-AAC Komunikacijski ključevi, dostupna za uređaje s operacijskim sustavima Android.

Aplikacija je namijenjena za rad logopeda s osobama s afazijom. Jedna od najčešćih teškoća na koje nailaze osobe s afazijom jesu teškoće imenovanja. Aplikacija olakšava imenovanje simbola uz pomoć pisanih i akustičkih ključeva. Simboli su podijeljeni u pet kategorija: OSJEĆAJI, RADNJE, RADNJE+OBJEKTI, PREDMETI, PROSTORIJE. Svi simboli su dostupni u 3 oblika: crtež, crtež u boji i fotografija. Dodatna, šesta kategorija, ima mogućnost dodavanja novih, vlastitih simbola te njihovih ključeva. Aplikacija Komunikacijski ključevi razvijena je u suradnji Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Verziju aplikacije za operacijski sustav Android možete preuzeti putem trgovine Play Store.

Objavljena nova aplikacija ICT-AAC Prskalice

Objavljeno: Ponedjeljak, 26. veljače 2018.

Objavljena nova aplikacija Prskalice

Objavljena je nova aplikacija ICT-AAC Prskalice, dostupna za uređaje s operacijskim sustavima Android i iOS.

Cilj aplikacije je razumijevanje uzročno-posljedične veze putem prezentacije jednostavnih podražaja različitih modaliteta koji su razvojno primjereni za djecu s višestrukim teškoćama i djecu rane dobi. Pojedine osobe sa složenim komunikacijskim potrebama otežano razumiju odnos sredstvo-cilj, a ova aplikacija nudi mogućnosti za usvajanje spomenutog odnosa na zabavan i atraktivan način. U aplikaciji se prezentiraju predmeti iz svakodnevnog života te se potom očekuje i potiče povratna reakcija od strane korisnika nakon koje slijedi zvučni ili vizualni odgovor. Na opisani način potiče se stvaranje i razumijevanje veze između uzroka i posljedice. Atraktivnost aplikacije kao i jednostavnost zadataka Prskalice čine zanimljivom i djeci urednoga razvoja.

Verziju aplikacije za operacijski sustav Android možete preuzeti putem trgovine Play Store dok je verzija za Apple uređaje dostupna putem trgovine App Store.

Više o načinu upotrebe aplikacije možete pročitati ovdje (za Android uređaje) i ovdje (za iOS uređaje).

Pričajmo slikama

Objavljeno: Četvrtak, 8. veljače 2018.

Živimo u svijetu u kojem se intenzivno komunicira. Govorom, tekstom i video porukama.

Jeste li čuli za potpomognutu komunikaciju?

Znakovni jezik ste sigurno vidjeli, no znate li da postoje dogovoreni grafički simboli za komunikaciju?

Znate li da se koriste u svakodnevnom životu, da ih i sami ponekad koristite kad u poruke stavljate emotikone, ali i da neke osobe komuniciraju uz pomoć simbola?

Zaigrajte ovu zanimljivu igru i saznajte još ponešto o potpomognutoj komunikaciji! (poveznica)

Igra je razvijena na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u timu studenata na predmetu Diplomski projekt u ak. godini 2017/2018, uz stručne savjete suradnika sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Predstavljen Vremenski vrtuljak za Android uređaje

Objavljeno: Ponedjeljak, 20. studenog 2017.

Predstavljanje je održano u terminu i na lokaciji prema pozivnici. Okupilo je studente Sveučilišta u Zagrebu (posebno Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i FER-a), stručnjake iz industrije i visokoškolskih ustanova te ostale zainteresirane.

Opširnije...

Objavljena nova aplikacija Vremenski vrtuljak

Objavljeno: Nedjelja, 19. studenog 2017.

Objavljena nova aplikacija Vremenski vrtuljak

Objavljena je nova aplikacija ICT-AAC Vremenski vrtuljak, dostupna za uređaje s operacijskim sustavom Android.

Već početkom formalnog školovanja najmlađi se učenici u okviru predmeta priroda i društvo kroz različite nastavne jedinice osposobljavaju za snalaženje u vremenu. Imenovanje godišnjih doba, dana u tjednu i mjeseci u godini kao i prepoznavanje njihovog točnog redoslijeda kompetencije su koje učenici stječu tijekom prvog odnosno drugog razreda osnovne škole. U svakodnevnom životu često se oslanjamo na različite oblike vizualne podrške pomoću kojih organiziramo svoje vrijeme i obaveze u danu, tjednu, mjesecu (planeri, podsjetnici, e-kalendari). Navedeno je motivacija za razvoj aplikacije Vremenski vrtuljak koja na zabavan i interaktivan način povezuje upoznavanje s različitim aspektima vremena i opisane ishode. Najvažniji element aplikacije su grafički simboli koji su osmišljeni na način da asociraju na pojam kojeg označavaju (npr. rujan je predstavljen grozdom) i time vizualno podržavaju usvajanje novih pojmova. Vremenski vrtuljak je namijenjen kako djeci tipičnoga razvoja tako i djeci koja imaju različite teškoće (specifične teškoće učenja, teškoće u razvoju).

Verziju aplikacije za operacijski sustav Android možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

Više o načinu upotrebe aplikacije možete pročitati ovdje.